NA TERITORIJI PANČEVA SE RAZVIJA 8 VETROPARKOVA

Na teritoriji grada Pančeva trenutno se razvija 8 vetroparkova ukupne planirane instalisane snage veće od 1.345 MW. Najatraktivnija mesta za izgradnju vetroparkova su Dolovo i Banatsko Novo Selo. Jedan investitor, Vetroelektrana Banat, razvija čak tri vetroelektrane.

Vetroparkovi su u različitim fazama razvoja – za neke je završena planska dokumentacija, neki su u fazi izrade nacrta planskog dokumenta, a za neke je podignuta Odluka o izradi plana, saznajemo u Gradu Pančevu.

Kako za portal eKapija objašnjavaju u gradskoj upravi Grada Pančeva, proces donošenja Plana detaljne regulacije je između 6 i 9 meseci, u zavisnosti od procedure, da li je u pitanju novi plan ili izmena plana i u zavisnosti od dinamike dostavljanja neophodne dokumentacije. A korist od vetroparkova će, kako kažu, imati i građani.

– Koristi grada Pančeva od izgradnje vetroparkova biće dobijanje energije iz obnovljivih izvora. Kada je reč o donacijama i sponzorstvima, investitori vetroparkova su sa gradom dogovarali i sklapali ugovore o izgradnji nekategorisanih puteva, svako u okviru svojih obuhvata vetropolja – kažu u Gradskoj upravi Grada Pančeva.

_____________________________________________

Svi vetroparkovi koji se razvijaju na teritoriji Pančeva

1. Energo Bela Anta, područje Bela Anta u Dolovu (200 MW)

2. Vetrozelena, područje opština Banatsko Novo Selo i Dolovo (300 MW)

3. Vetroelektrana Banat, vetroelekrana BNS, Banatsko Novo Selo (125 MW)

4. Vetroelektrana Banat, vetroelekrana WV NBT WIND 1 na području opština Banatsko Novo Selo i Kačarevo (120 MW)

5. Vetroelektrana Banat, vetroelekrana Vetropark 1 na području opština Banatsko Novo Selo, Kačarevo i Pančevo (150 MW)

6. Elicio Wind, Vetroelektrana na području opština Starčevo i Pančevo (250 MW)

7. SMB Energy Solution, područje opština Dolovo i Pančevo

8.Wellbury-Bela Anta, područje Bela Anta u Dolovu (200 MW)

_____________________________________________

Energo Bela Anta i Vetrozelena – usvojeni planovi

Najdalje su zasad otišli investitori Energo Bela Anta i Vetrozelena, čiji su planovi detaljne regulacije infrastrukturnog kompleksa za obnovljive izvore energije usvojeni. Energo Bela Anta doo Beograd planira izgradnju vetroelektrane ukupne inspalisane snage 200 MW na području Bela Anta u Dolovu.

Vetrozelena doo Beograd planira izgradnju vetroelektrane maksimalne snage 300 MW na području katastarskih opština Banatsko Novo Selo i Dolovo.

– U obuhvatu predviđenom za vetropark biće razmešteno 50 vetrogeneratora poslednje generacije, jedinične snage između 5 i 7 MW. Stubovi vetrogeneratora će biti čelični ili hibridni sa gondolom na visini između 130 i 150 metara, dok će maksimalni prečnik rotora biti 170 metara – objašnjavaju u Gradskoj upravi Grada Pančeva.

Planovi u fazi izrade nacrta za 4 vetroelektrane – investitori Vetroelektana Banat i Elicio Winds

U fazi izrade nacrta, trenutno su planovi detaljne regulacije za izgradnju četiri vetroelektrane – tri čiji je investitor Vetroelektana Banat i jedna investicija kompanije Elicio Winds.

Vetrolektrana Banat doo Beograd planira izgradnju vetroelektrana BNS, WV NBT WIND 1, Vetropark 1.

Vetroelektrana „BNS“ gradiće se na području opštine Banatsko Novo Selo i planirana je maksimalna snaga 125 MW. Na predviđenom prostoru se planira izgradnja maksimalno 28 vetroturbina. Najveća visina stubova vetroturbina vetrogeneratora, uključujući lopaticu turbine u gornjem položaju, biće maksimalno 250 m.

Vetroelekrana „WV NBT WIND 1“ gradiće se na području opština Banatsko Novo Selo i Kačarevo, a ukupna planirana instalisana snaga je maksimalno 120MW. Na predviđenom prostoru se planira izgradnja maksimalno 31 vetroturbina. Najveća visina stubova vetroturbina vetrogeneratora, uključujući lopaticu turbine u gornjem položaju, biće maksimalno 250 m.

Vetroelekrana „Vetropark 1“ gradiće se na području opština Banatsko Novo Selo, Kačarevo i Pančevo. Ukupna planirana instalisana snaga vetroelektrane je maksimalno 150 MW. Na predviđenom prostoru se planira izgradnja maksimalno 34 vetroturbina. Najveća visina stubova vetroturbina vetrogeneratora, uključujući lopaticu turbine u gornjem položaju, biće maksimalno 250 m.

Elicio Wind doo Beograd planira izgradnju kompleksa „Vetroelektrana“ na području opština Starčevo i Pančevo.

– Na prostornom obuhvatu ovog plana planirano je više vetroelektrana (dve minimum), ali ukupna sumarna snaga svih vetroelektrana neće biti veća od 250MW. Najveća visina stubova vetroturbina vetrogeneratora, uključujući lopaticu turbine u gornjem položaju, će biti maksimalno 250 m. Prečnik elise je maksimalno 180 m, odnosno, poluprečnik je 90 m – kažu u Gradskoj upravi Grada Pančeva.

Odluka o izradi za SMB Energy Solution i Wellbury-Bela Anta

Odluka o izradi plana detaljne regulacije za izgradnju infrastrukturnog kompleksa za obnovljive izvore energije podignuta je za dva investitora: SMB Energy Solution i Wellbury-Bela Anta.

SMB Energy Solution doo Beograd planira izgradnju vetroelektrana na području opština Dolovo i Pančevo.

– Prema preliminarnim analizama, na predviđenom prostoru se planira izgradnja vetroelektrana sa vetrogeneratorima, pojedinačne snage vetrogeneratora do 6 MW, koje će biti priključene na prenosni elektroenergetski sistem, a sve prema uslovima AD „Elektromreža Srbije“. Najveća visina stubova vetrogeneratora, uključujući lopaticu turbine u gornjem položaju, biće maksimalno 250 m – objašnjavaju nadležni u Pančevu.

Wellbury-Bela Anta doo Beograd planira izgradnju vetroelektrane na području „Bela Anta“ u Dolovu. Odluka o Izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije usvojena je 25. marta ove godine.

– Cilj izrade Izmena i dopuna plana je stvaranje planskog osnova za uređenje i izgradnju vetrogeneratora (u okviru elektro-energetske infrastrukture), u delu kojim se definiše broj i snaga pojedinačnih vetrogeneratora, na način da omogući realizaciju plana savremenim tehnologijama. Jedinična snaga vetrogeneratora iznosi do 6,5 MW, dok se visina vetrogeneratora zadržava kao u osnovnom planu i iznosi do 200 m. Maksimalan broj vetrogeneratora je do 28, instalisane snage maksimalno 200 MW – kažu u Gradskoj upravi Grada Pančeva.

E2 portal (eKapija)