NAJBOGATIJE ZEMLJE PRESTAJU DA KORISTE UGALJ DO 2035.GODINE

Ove sedmice zemlje „Grupe sedam“ saglasile su se da upotrebu uglja okončaju do 2035. Iako dogovor najbogatijih država, prvi put precizira datum za kraj korišćenja uglja, istovremeno omogućava zemljama koje se u velikoj meri oslanjaju na proizvodnju struje iz termolektrana da se prilagode.

„Grupa sedam“ obavezala se da će se povlačiti ugalj iz proizvodnje električne energije. Tim dogovorom žele da povuku i druge zemlje da smanje emisije štetnih gasova i korišćenje fosilnih goriva.

– Ugalj je jedan od najvećih izvora emisija štetnih za klimu. Bio je ovo težak posao sa važnim ciljem da se povučemo iz uglja oko polovine sledeće decenije i ovo je prvi put da smo naznačili – put i cilj – kaže Đilberto Piketo Fratin, ministar životne sredine i energetike Italije.

Međutim, dogovor uključuje i postepeno gašenje elektrana na ugalj, čime se stvara mogućnost za prilagođavanje Nemačkoj i Japanu, koji iz uglja obezbeđuju više od četvrtine električne energije.

Nemačka je 2038. zakonom odredila kao krajnji rok za zatvaranje elektrana na ugalj, dok Japan taj rok nije precizirao.

– Potvrdili smo da energetska tranzicija mora biti integrisana i zajednički spovođena. Prelazak na čistu energiju mora biti usklađen na različite načine u zavisnosti od dostupnosti energije. U ovom trenutku smo postigli izbalansiran sporazum – kaže Ken Saito, ministar ekonomije Japana.

Zbog globalnog zagrevanja istovremeno i apeli za napuštanje fosilnih goriva iz Nemačke.

Berlin poziva zemlje da se više uključe u smanjenje CO2 i međunarodnu borbu protiv klimatskih promena i da doprinesu finasiranju tog poslova.

– Potrebno nam je pet hiljada milijardi dolara godišnje za globalnu ekološku tranziciju, a od toga više od dve hiljade milijardi za zemlje u razvoju. Moramo da ukinemo jaz između kreatora politike koji postavljaju nacionalne ciljeve, lokalnih vlasti koje najbolje poznaju potrebe svoje zajednice i međunarodnog finansijskog sistema, koji može da obezbedi sredstva – rekla je Analena Berbok, ministarka spoljnih poslova Nemačke.

Treba imati u vidu da je prošle godiine u svetu potražnja uglja oborila istorijski rekord – potrošeno je čak 8,53 milijarde tona. To potvrđuje da odricanje od uglja u predviđenim rokovima neće biti lako.

E2 portal (RTS)