NAJJEFTINIJE GREJANJE OVE ZIME ĆE BITI NA DRVA

Za grejanje prosečno izolovanog stambenog prostora od 60 m2 na 20oC u toku 16 sati dnevno u celom stanu, 180 dana u grejnoj sezoni, potrebna je energija od oko 9.000 kWh (150 kWh/m2 je prosečna procenjena potrošnja za grejanje u Srbiji).

Najniže troškove energije za grejanje, za navedene uslove, u grejnoj sezoni 2019/2020. (prema cenama iz oktobra 2019.) imaće domaćinstva koja se greju na drvo, u područjima Srbije u kojima se ono može nabaviti po nižim cenama (na primer 4.650 dinara po m3) i ukoliko imaju novije peći čija je efikasnost veća, npr. 65%. U tom slučaju im je za nabavku goriva potrebna 38.300 dinara za sezonu. Značajno veće troškove, oko 62.000 dinara, imaće domaćinstva koja koriste skuplje ogrevno drvo (sa cenom 6.350 dinara po m3) i imaju peći niže efikasnosti.

Prema prosečnoj ceni prirodnog gasa u Srbiji, za grejanje tokom cele zimske sezone treba izdvojiti 42.000 dinara, pri čemu je dodatna prednost njegovog korišćenja i komfor koji pruža. Nešto viši su troškovi grejanja na ugalj (48 do 52.000 dinara), saopštila je Agencija za energetiku Republike Srbije (AERS).

Građanima koji se greju na pelet godišnji troškovi iznose oko 60.000 dinara, ako se sagoreva u efikasnijim pećima konstruisanim za ovo gorivo.

Domaćinstva koja koriste termoakumulacione peći imaće troškove od 48.000 dinara, ali samo ukoliko se isključivo koristi jeftinija noćna električna energija. Dopunjavanje peći korišćenjem skuplje električne energije samo tokom 2 sata dnevno, uvećava troškove za 44%, tako da oni iznose oko 69.000 dinara, što je skuplje od većine alternativnih goriva.

Najveće troškove energije za grejanje imaće domaćinstva koja koriste električnu energiju direktno u grejnim telima i kotlovima za etažno grejanje, propan butan gas i lož ulje. Za nabavku energenata ili energije, koja je potrebna za grejanje prosečnog stana tokom cele sezone, ona moraju izdvojiti 128.000 dinara za električnu energiju, 127.000 dinara za propan butan gas, odnosno 120.000 dinara za lož ulje.

U odnosu na prethodnu godinu niže su jedinične cene lož ulja za 18%, i propan butan gasa za 5%. Ostale cene nisu bitno promenjene.

Navedeni iznosi obuhvataju samo troškove nabavke energije, odnosno goriva, a ne obuhvataju investicione troškove (npr. nabavku peći i ugradnju instalacija centralnog grejanja) i troškove periodičnih pregleda i održavanja.

AERS savetuje građanima da pri izboru načina grejanja, traže pomoć stručnjaka, ukoliko su u mogućnosti, izoluju stambeni prostor i promene prozore, a ukoliko kupuju nove peći i kotlove, izaberu one koje su energetski što efikasnije.

E2 portal   (Ekapija)