NAJVEĆA HIBRIDNA ELEKTRANA U AUSTRIJI

Najveća hibridna elektrana u Austriji priključena je početkom godine na mrežu. Nekoliko malih elektrana snabdevaju više od 17.400 domaćinstava čistom strujom koristeći energiju sunca i vetra.

Priključivanje na mrežu je omogućeno hibridnim kontrolorom koji je razvijen u okviru istraživačkog projekta „Aspern Smart City Research“. Inovativni softver upravlja elektranom pametno i samostalno koristeći promenljive vremenske uslove kako bi podržao snabdevanje. Bez kontrolora priključenje na mrežu ne bi bilo moguće.

Hibridna elektrana Trumau ima 17.888 solarnih panela i jedan vetropark sa 8 vetrenjača. Istraživački tim je u saradnji sa bečkom energetskom kompanijom Wien Energie i kompanijom Siemens dizajnirao softver koji može da kontroliše proizvodne jedinice i ispuni tehničke specifikacije mreže. Prvi put je ovakav kontrolor implementiran u elektranu ove veličine i može se koristiti za buduće hibridne elektrane čime bi se podržao prelazak na snabdevanje čistom energijom.

Infrastruktura se optimalno koristi kombinacijom različitih izvora energije. Istovremena proizvodnja se retko dešava sa energijom sunca i vetra. Sunčan, a vetrovit dan je pre izuzetak nego pravilo. Usled napajanja iz malih elektrana sa različitim izvorima energije hibridna elektrana može da proizvede mnogo više konstantne struje od pojedinačnih fotonaponskih ili vetroelektrana. Ukoliko se isporuči više energije nego što je potrebno, ona može da se skladišti i koristi po potrebi.

E2 portal (eKapija)