NASTAVLJA SE ZAJEDNIČKI PROGRAM ZA ENERGETSKU EFIKASNOST NA ZAPADNOM BALKANU

17

Zajednički program za energetsku efikasnost na Zapadnom Balkanu se nastavlja, sa 135 miliona evra za ulaganja u stambeni sektor .

  • Domaćinstva u regionu Zapadnog Balkana su investirala 45 miliona evra u tehnologije za uštedu energije.
  • Emisije CO2 su smanjene za više od 12.000 tona godišnje.
  • Implementacija regionalnog GEFF programa za Zapadni Balkan se nastavlja, sa obezbeđenim sredstvima u iznosu od 135 miliona evra.

Za manje od četiri godine, više od 9.000 domaćinstava u regionu Zapadnog Balkana je uložilo oko 45 miliona evra u tehnologije za uštedu energije, kao što su toplotne pumpe, novi prozori ili solarni paneli, a sve zahvaljujući regionalnom Programu finansiranja zelene ekonomije (GEFF).

Ova unapređenja su rezultirala smanjenjem emisije CO2  za više od 12.000 tona godišnje, što je jednako uklanjanju 7.700 automobila sa ulica.

GEFF na Zapadnom Balkanu je uspostavila Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) uz podršku donatora, a obezbeđuje specijalizovane kreditne linije za fizička lica, uz podsticaje za investicije koje finansira Evropska unija (EU) za ulaganja u energetsku efikasnost. Program zajedno finansiraju Savezno ministarstvo finansija Republike Austrije (BMF) i bilateralni donatori u okviru Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF). Program je deo Regionalnog programa energetske efikasnosti (REEP) za Zapadni Balkan i sprovodi se u partnerstvu sa Sekretarijatom energetske zajednice.

Nakon uspešnog sprovođenja programa na nivou regiona – koji je u skorijem periodu, tačnije u martu 2021. godine, proširen na Crnu Goru – kao i sve većeg interesovanja za finansiranje energetske efikasnosti, GEFF sredstva su uvećana sa 85 na 135 miliona evra, a tokom 2022. godine planira se dalje proširenje programa. Sredstva će biti dostupna preko lokalnih finansijskih institucija i omogućiće još većem broju domaćinstava u regionu da unapredi svoju energetsku efikasnost.

Domaćinstva koja žele da ulažu u energetsku efikasnost mogu da se prijave za namenske kredite u lokalnim partnerskim finansijskim institucijama. Po uspešnom završetku investicija, domaćinstva dobijaju finansijski podsticaj EU u vrednosti do 20 procenata iznosa kredita. Dosadašnji doprinos EU ovom programu iznosi 27 miliona evra, kao podrška domaćinstvima na Zapadnom Balkanu koja su uložila u energetski efikasne tehnologije, čime su ove investicije postale pristupačnije za građane.

Program je takođe omogućio saradnju sa preko 4.000 proizvođača i prodavaca visokoefikasnih, zelenih tehnologija u regionu Zapadnog Balkana. Dobavljači su predstavljeni u Tehnološkom Selektoru, onlajn katalogu prethodno odobrene energetski efikasne opreme, dostupne na svih 6 tržišta Zapadnog Balkana. Katalog je dostupan preko GEFF internet stranica (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Severna Makedonija, Srbija) i uključuje proizvode poput toplotne izolacije, visokoefikasnih kotlova, toplotnih pumpi, solarnih kolektora ili solarnih grejača za vodu i fotonaponskih sistema. Tehnološki selektor omogućava lakšu pretragu tehnologija i usluga i uključuje spisak odgovarajućih prodavaca.

Onlajn događaj je organizovan sa ciljem da se proslavi uspeh GEFF programa i da se uruče nagrade partnerskim finansijskim institucijama i dobavljačima. Tokom događaja je održana panel diskusija o daljem ozelenjavanju ekonomije u regionu, u skladu sa Zelenom agendom EU i Ekonomskim i investicionim planom za Zapadni Balkan.

Kao priznanje zajedničkim naporima donatora GEFF programa, partnerskih finansijskih institucija, proizvođača i dobavljača zelenih tehnologija, EBRD je donirao 1.000 stabala koja će biti posađena širom regiona tokom jeseni 2021. godine. Ova zelena nagrada pre svega odaje priznanje ostvarenim rezultatima 18 partnerskih finansijskih institucija koje su se uključile tokom prve faze programa i 32 najaktivnija i najposvećenija dobavljača.

E2 portal