NOVA LED RASVETA U SMEDEREVU

Stanovnici Grada Smederevo dobili su novo LED javno osvetljenje koje će im omogućiti uštedu električne energije u budućnosti, a samim tim i smanjenje izdataka budžeta.

Ugovor koji je zaključen sa privatnim partnerom na 15 godina računajući sa aktuelnom cenom električne energije omogućiće uštedu u budžetu samo u periodu garantovanja u iznosu od 932.732.776 RSD. Pošto se očekuje dalji rast cene električne energije zbog svetske energetske krize, novčana ušteda će samim tim biti još značajnija.

Grad Smederevo će tokom realizacije projekta javno-privatnog partnerstva ostvariti značajnu finansijsku uštedu, a da nije imao sopstvena ulaganja i zaduženje Grada, jer je sve troškove i rizike investicije snosio privatni partner.

Zamenu dela sistema javnog osvetljenja, kao i održavanje istog realizuje i finansira privatni partner Esco Elios doo Novi Sad.

,,Implementacijom novih 16.279 komada LED svetiljki čiji je radni vek 25 godina, Grad Smederevo je bez zaduženja budžeta povećao kvalitet osvetljenja, obezbedio značajne uštede u ova teška vremena krize energenata, amortizovali su porast cene električne energije i kroz projekat javno-privatnog partnerstva uložio u budućnost Grada„ izjavio je Szilveszter Horvath, direktor firme Esco Elios doo i dodao ,,Mislim da je odluka grada doneta u pravo vreme i da je to primer za celu Srbiju, a i za širi region”.  

,,Prednosti ovog osvetljenja su manja potrošnja električne energije, koju ostvarujemo baš u vreme apela za racionalnijom potrošnjom nastalom usled energetske krize u svetu. Uz to, LED osvetljenje ostvaruje višestruke pozitivne efekte što se tiče zdravlja i zaštite okoline. S druge strane, obzirom na tendenciju rasta cene električne energije, projekat je višestruko isplativ. Realizacijom projekta, izdaci Grada se ne uvećavaju već naprotiv od prvog ispostavljanja računa Grad ostvaruje benefit. O tome govori činjenica da je ostvarena ušteda u potrošnji električne energije za uličnu rasvetu u selima i gradu za čak 80 procenata,poredeći avgust 2021. i isti mesec u 2022. godini” izjavila je Marija Marković Stavrić zamenica gradonačelnika Grada Smedereva.

Očekuje se da će ušteda električne energije biti značajno smanjena na godišnjem nivou, u periodu od 15 godina, koliko traje ugovorni period, dok će se smanjiti emisija štetnih gasova CO2 za oko 43.380 tona za vreme perioda garantovanja. Ušteda, koju će Grad Smederevo ostvariti, može da se preusmeri na druge krucijalne projekte koji su neophodni građanima. Ovim projektom Grad se nije kreditno zadužila, ima moderno i kvaliteno, a istovremeno i efikasno osvetljenje, a kompletno ugrađena oprema po ugradnji predata je u vlasništvo Grada.

E2 portal