NOVE LED SVETILJKE U OPŠTINI OPOVO

24

Opština Opovo omogućila je bolje uslove svojim građanima projektom javno-privatnog partnerstva rekonstrukcijom javnog osvetljenja. Na ovaj način ostvaruje se više ciljeva: novim LED osvetljenjem dobiće se bolja i efikasnija rasveta, čime se značajno smanjuju izdaci za električnu energiju i održavanje javnog osvetljenja kao i značajno smanjenje zagađenosti vazduha kroz emisiju CO2.

,,Zašto su projekti energetske efikasnosti najbitniji u ovom trenutku za našu zemlju? Adekvatan odgovor je dala vredna Opština Opovo, koja ne samo da priča o očuvanju životne sredine, nego to realizuje i u praksi. Ušteda električne energije na godišnjem nivou je u ovom projektu 473.057 kWh, a ušteda CO2 na godišnjem nivou 251 tona!

Apsorpcija ugljen-dioksida (CO2) jednog hektara šume u proseku je 6 tona godišnje (mnoge šume su stare 30-40 godina), onda dobijemo izuzetnu cifru da je Opština Opovo smanjila zagađenost vazduha ovim projektom, kao da je posađeno 42 hektara šume.

Projekat se finansira uz garantovanu uštedu, bez zaduženja i direktnog investiranja Opštine. Vrednost ugovora je 855.074,52 EUR, a Opština Opovo će ostvariti novčanu uštedu u startu minimalno 4,5% od sadašnjeg izdataka za javno osvetljenje, a nijedan dinar neće uložiti iz sopstvenih sredstava, a rizik projekta snosi privatni partner, odnosno investitor, firma ESCO ELIOS Doo Novi Sad.

Ukupno će biti zamenjeno 1.267 komada starih svetiljki novim LED svetiljki proizvođača Tungsram. U međuvremenu, smanjiće se zagađenost vazduha i napraviće se ušteda u budžetu, a građani će dobiti bolju uslugu i primer dobre prakse.

Nakon 15 godina otplate projekata Opštini ostaje cela novčana ušteda i kvalitetna rasveta u skladu sa svetskim standardima. Očekivani vek trajanja novih LED svetiljki je minimalno 25 godina, što je skoro duplo više od trajanja javnog ugovora, a to je suština JPP projekata.

E2 portal