ODRŽIVI TRANSPORTNI SISTEM USKORO U ITALIJI

38

Novi vidovi transporta donose i nova uzbuđenja. Hiperlupovi su postali realnost i već su mnogi projekti najavljeni širom sveta. Osmišljeni su u cilju poboljšavanja veze i bržeg transporta sa jednog mesta na drugo. Ovakav održivi transportni sistem može se očekivati uskoro u UAE i Meksiku gde su prethodnih godina predstavljeni projekti. Da su mnoge zemlje zainteresovane za poduhvate ove vrste govori i najnovija vest koja dolazi iz Italije.

Transport putem cevi mogao bi da ubrza i olakša prevoz ljudi od Milana do aerodroma i skrati tako vreme putovanja sa 40 na samo 10 minuta. Ovde je velika frekvencija putnika pa bi se time rasteretile postojeće saobraćajnice. Ova lokacija je samo jeda u nizu gde Hyperloop Italia u saradnji sa ZHA (Zaha Hadid Architects) planira projekte za hiperlup transportnu infrastrukturu. Nije međutim precizirano da li će ZHA biti zadužena za projektovanje celokupne šire infrastrukture, ili će biti obuhvaćena i vozila, stanice i sl. jer je još uvek sve u ranoj fazi. Takođe se ne zna ni kada će se krenuti sa realizacijom.

Svakako je objavljeno da će hiperlup obuhvatati dve cevi niskog pritiska koje će pokretati magnetno lebdeće teretne i putničke kapsule duge 20m sa prečnikom od 2,7m. Kretaće se brzinama do 1.223km/h. Projekat je održiv i koristiće obnovljive izvore energije. Generisaće sunčevu energiju i uz pomoć tehnologije regenerativnog kočenja proizvodiće više energije nego što joj je potrebno. Pored toga, za izgradnju prateće infrastrukture i stanica koristiće se reciklirani materijali.

Kombinovanje transformativne arhitekture, inženjeringa i urbanog planiranja sa najefikasnijim i najodrživijim vidom transporta može doneti samo koristi i zajednici i okolini. Ovakvim transportnim sistemom će se značajno poboljšati dostupnost i povezanost između gradova. Uključivanjem inovacija u dizajnu, operativnim tehnologijama, ali i preko korišćenja ekološki prihvatljivih materijala omogući će se  izvođenje projekata koji su prostorno inventivni, konstruktivno efikasni i održivi.

 

E2 portal   (Gradjevinarstvo)