ODRŽIVIM BATERIJAMA DO CIRKULARNE EKONOMIJE

Baterije koje se stavljaju na tržište EU-a moraju da budu dugotrajne i sigurne, a na kraju veka trajanja trebalo bi da se obnove ili recikliraju, sa ciljem sprečavanja uticaja na životnu sredinu i izbegavanja rasipanja vrednih materijala.

Evropska komisija je 10.decembra predložila modernizaciju zakonodavstva EU-a o baterijama, čime se konkretizuje prva od mera najavljenih u novom Akcionom planu EU-a za cirkularnu privredu. Održivost baterija tokom celog njihovog životnog ciklusa važna je za ostvarenje ciljeva Evropskog zelenog plana i postizanje cilja nulte stope zagađenja, promovisanje konkurentne održivosti, zeleni saobraćaj, čistu energiju i postizanje klimatske neutralnosti do 2050.

Ova inicijativa usmerena je na rešavanje socijalnih, privrednih i ekoloških pitanja u vezi sa svim vrstama baterija, navodi se u saopštenju Evropske komisije. Baterije koje se stavljaju na tržište EU-a trebalo bi da postanu održive, visokoefikasne i sigurne tokom celog veka trajanja, a njihova proizvodnja trebalo bi da ima najmanji mogući uticaj na životnu sredinu i to uz korišćenje materijala dobijenih uz potpuno poštovanje ljudskih prava, kao i socijalnih i ekoloških standarda.

Smanjenje uticaja baterija na životnu sredinu
Predloženim merama nastoji da se doprinese postizanju cilja klimatske neutralnosti do 2050. Bolje i efikasnije baterije biće ključan doprinos elektrifikaciji saobraćaja, čime će se značajno povećati upotreba električnih vozila i omogućiti upotreba većeg udela obnovljivih izvora energije u strukturi izvora energije EU-a.

Tako će od 1. jula 2024. na tržištu biti isključivo punjive industrijske baterije i punjive baterije za električna vozila sa deklaracijom o ugljeničnom otisku. Predlaže se i uspostavljanje novih zahteva i ciljeva u pogledu sadržaja recikliranih materijala, kao i skupljanja, obrade i recikliranja baterija na kraju njihovog veka trajanja, čime nastoji da se obezbedi da se industrijske i automobilske, odnosno baterije električnih vozila, ne gube iz privrede nakon njihovog veka trajanja.

Zbog toga bi trenutna stopa prikupljanja od 45 % trebalo da poraste na 65 % 2025. i na 70 % 2030. godine. Ostale baterije – industrijske, automobilske i baterije za električne automobile, moraće u potpunosti da se prikupljaju i recikliraju sa ciljem postizanja visokog nivoa upotrebe, posebno vrednih materijala kao što su kobalt, litijum, nikl i olovo.

E2 portal   (Evopska komisija)