OGRANIČAVA SE SNAGA SOLARNIH ELEKTRANA U SRBIJI

Domaćinstva koja žele da postanu prozjumeri, odnosno kupci-proizvođači struje u Srbiji neće moći da priključe solarne elektrane snage veće od 6,9 kilovata, dok će maksimalna snaga za firme biti 150 kilovata. To je predviđeno izmenama Zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije.

Pojedini stručnjaci smatraju da bi ograničavanje snage solarnih panela koji se mogu postaviti moglo ozbiljno da uspori „solarni bum“ u Srbiji. U Ministarstvu energetike, međutim, kažu da je cilj ograničenja da optimizuje investiciju domaćinstva u skladu sa realnom godišnjom potrošnjom. Izmena propisa trebalo bi da omogući pravilnu raspodelu – da mogu da se priključe svi koji žele, a da energetski sistem to može da podnese.

U našoj zemlji trenutno ne postoje ograničenja za snagu solarnih panela, pa prozjumeri mogu da priključe solarne panele čija je ukupna snaga jednaka snazi priključka na mrežu koja im je odobrena od strane Elektroprivrede Srbije (EPS) ili Elektrodistribucije Srbije (EDS).

Prema podacima EDS, u Srbiji je na kućama postavljeno više od 800 solarnih panela i još oko 230 na firmama. Prosečna snaga u domaćinsvima je oko 8,2 kW, a na fabričkim pogonima oko 27,5 kW. Trenutno najveća priključena elektrana kod domaćinstava ima gotovo 47 kW, a kod privrede skoro 1 MW.

U Ministarstvu rudarstva i energetike (MRE) za Euronews Srbija kažu da je ključna promena u odnosu na postojeći zakon što se izmenama postiže balans između dva podjednako važna javna interesa – integracije obnovljivih izvora energije u sistem i obezbeđenje sigurnog rada elektroenergetskog sistema.

– Postojeće rešenje predviđa da kupci-proizvođači mogu bez ograničenja da se priklјučuju na elektroenergetski sistem, pri čemu je njihova odgovornost prema njemu uu potpunosti isklјučena. Nemaju balansnu odgovornost, uživaju pravo na prioritetan pristup, nisu dužni da učestvuju u pružanju pomoćnih usluga. U evropskoj praksi kupci-proizvođači su zbog ovakvih privilegija ograničeni po snazi i to uglavnom na male snage (manje od 400 kW). Primere ovakve prakse nalazimo i u delu zemalja Energetske zajednice – navode u MRE.

U resornom ministarstvu ističu da je to posebno bitno u kontekstu ukupno podnetih zahteva za priklјučenje varijabilnih obnovlјivih izvora energije kod operatora prenosnog i distributivnog sistema, u iznosu od 20.000 MW što prevazilazi mogućnosti nacionalnog elektroenergetskog sistema iz ugla fleksibilnosti, odnosno dostupne regulacione rezerve neophodne za siguran i neometan rad elektroenergetskog sistema.

– Ograničenjem instalisane snage kupaca-proizvođača stvoriće se uslovi za uvođenje novog koncepta koji postoji u Evropskoj uniji, a što će biti realizovano kroz naredne izmene Zakona o energetici ove godine. Ograničavanjem instalisane aktivne snage kupaca-proizvođača na 150 kW sve jedinice veće snage postaju obavezne da učestvuju u pomoćnim, odnosno sistemskim uslugama, na taj način doprinoseći ukupnoj fleksibilnosti elektroenergetskog sistema i povećavajući ukupan nivo tehnički izvodlјive integracije varijabilnih obnovlјivih izvora energije – objašnjavaju u MRE.

E2 portal (Euronews)