OSNOVANA PRVA REGIONALNA BERZA STRUJE

Operatori prenosnih sistema iz Slovenije i Srbije, zajedno sa berzom struje evropskih zemalja EPEX SPOT, osnovali su prvu regionalnu berzu električne energije za Centralnu i Jugoistočnu Evropu – ADEX, saopštila je Elektromreža Srbije.

Alpsko-jadransko dunavska berza električne energije – ADEX, prva regionalna berza električne energije za Centralnu i Jugoistočnu Evropu, zvanično je počela sa radom u Ljubljani 23. decembra, formalnim potpisivanjem od strane osnivača – ELES, EMS i EPEX SPOT.

ADEX je nastao korporativnim spajanjem BSP Southpool-a i SEEPEX-a, sa poslovnim sedištem u Ljubljani i glavnim stalnim kancelarijama u Ljubljani i Beogradu. Novoosnovani ADEX će ponuditi harmonizovane i jedinstvene (one-stop-shop) usluge spot trgovine električnom energijom u Sloveniji i Srbiji, sa ambicijom da svoje poslovanje proširi i na ostale zemlje u regionima Centralne i Jugoistočne Evrope.

– Osnivanjem regionalne berze električne energije ADEX, slovenačka berza električne energije BSP koja je prethodno poslovala samo na slovenačkom tržištu, postaje ključni igrač na tržištu električne energije i na širem evropskom prostoru. Ponosan sam što je ELES, kao 100% vlasnik BSP-a, uspeo da, zajedno sa svojim strateškim partnerima sa kojima deli jasnu viziju, realizuje ovaj izuzetni cilj, a što ujedno predstavlja i prvi korak ka uspostavljanju snažne regionalne berze električne energije – rekao je Aleksander Mervar, glavni izvršni direktor ELES, operatora prenosnog sistema u Sloveniji i predsednik ELES grupe.

Generalna direktorka EMS-a, Jelena Matejić, kazala je da će to „izvanredno dostignuće dodatno podstaći razvoj regionalnog tržišta električne energije i obezbediti snažno i pouzdano tržišno okruženje neophodno za nove investicije u obnovljive izvore energije i održivu zelenu tranziciju“.

Najvažniji kratkoročni ciljevi ADEX-a vezani su za uspostavljanje unutardnevnog tržišta u Srbiji, kao i za što skorije spajanje srpskog dan-unapred tržišta sa jedinstvenim panevropskim dan-unapred tržištem (SDAC).

Izvršni direktor SEEPEX-a, Miloš Mladenović, kaže da je SEEPEX delujući proteklih godina kao jedina operativna berza električne energije u regionu WB6 već postao pouzdano regionalno tržište od poverenja za sve članove.

– I ovaj inovativni ADEX kontekst obezbediće značajnu dodatnu vrednost, ne samo srpskom i slovenačkom spot tržištu električne energije, već i celokupnom poslovnom i investicionom ambijentu u ovom delu Evrope – naveo je on.

BSP Southpool upravlja fizičkim dan-unapred i unutardnevnim tržištem, kao i uslugama spajanja tržišta u Sloveniji. Takođe obavlja i usluge kliringa i finansijskog poravnanja na lokalnom i prekograničnom nivou. Tokom 2022. godine, njenih 30 članova trgovalo je količinom od 10,5 TWh, sa godišnjim finansijskim prometom od 3,5 mlrd EUR.

ELES je operator prenosnog sistema u Sloveniji i upravlja mrežom 400 kV, 220 kV i 110 kV dalekovoda ukupne dužine 2.955 km. Geografski posmatrano, ELES se nalazi na raskrsnici puteva između zapadne, istočne i južne Evrope, te upravlja tranzitnim tokovima i obezbeđuje pouzdan prenos električne energije ka nekoliko susednih zemalja, prenosi sajt Telegraf.

Akcionarsko društvo Elektromreža Srbije (EMS) je operator prenosnog sistema u Srbiji, čija je dužnost da obezbedi siguran i pouzdan prenos električne energije, efikasno upravljanje prenosnim sistemom i obezbedi optimalan i održiv razvoj. EMS upravlja mrežom 400 kV, 220 kV i 110 kV dalekovoda čija je dužina oko 10.000 km, dodaje se.

E2 portal (Telegraf)