OTVORENO TREĆE RECIKLAŽNO DVORIŠTE U NIŠU

Javno komunalno preduzeće „Mediana“ otvorilo je juče na Stočnom trgu u Nišu reciklažno dvorište, treće u tom gradu.

Direktor JKP „Mediana“ Ivan Mihajlović rekao je da je Niš sada jedini grad u Srbiji sa tri reciklažna dvorišta.

On je podsetio da u reciklažnim dvorištima građani mogu da besplatno odlažu sve vrste otpada, svakog dana od 8.00 do 20.00.

„Nekategorisani otpad se odmah odvozi na deponiju, a reciklabilni otpad odlazi na reciklažu. Iz postojećih reciklažnih dvorišta na dalju reciklažu do sada je išlo 30 odsto otpada, a 70 odsto je prevoženo na deponiju“, kazao je Mihajlović.

Prema njegovim rečima, za godinu dana rada reciklažnog dvorišta u naselju „Crvena zvezda“ prikupljenoje oko 11.000 kubnih metara nekategorisanog otpada i oko 140 tona reciklabinog otpada, dok je za godinu dana rada reciklažnog dvorišta u Ulici Branka Krsmanovića prikupljeno oko 2.500 kubnih metara nekategorisanog otpada i 64 tone reciklabilnog otpada.

„Treće reciklažno dvorište otvorili smo na Stočnom trgu jer smo do sada odavde dnevno odvozili otpad sa mini divlje deponije. Nadamo se da je više neće biti, kao što je više nema u naselju ‘Crvena zvezda'“, rekao je Mihajlović.

Naglasio je da reciklažna dvorišta otvaraju sa ciljem smanjenja broja divljih deponija ili njihovog potpunog eliminisanja.

„Prošle godine smo sa divljih deponija očistili oko 11.000 kubnih metara otpada. Na žalost, na ista mesta sa kojih se otpad odveze nesavesni građani bacaju novi, a stalno niču nove i nove deponije, uglavnom na prilazima gradu i u prigradskim mestima“, kazao je Mihajlović.

E2 portal (Beta)