PAMETNI, ZELENI I INTEGRISANI TRANSPORT

U planu je da se poveća konkurentnost evropske transportne industrije, i dostigne nivo transportnog sistema koji je efikasan, ekološki, bezbedan i besprekoran za dobrobit svih građana, privrede i društva.

Evropska Unija je izdvojila budžet od oko 6,5 milijardi evra za period 2014-2020.godine, i doprineće da se ispune 4 ključna cilja, svaki podržan konkretnom aktivnošću. Ceo projekat nosi naziv Horizont 2020.

Horizont 2020 će obezbediti sredstva za efikasan transport, koji poštuje životnu sredinu, tako što će se praviti čistiji i tiši avioni, vozila i plovila, i na taj način će se smanjiti uticaj transportnih sistema na klimu i životnu sredinu, razvijajući pametnu opremu, infrastrukturu i usluge, poboljšavanjem transporta i mobilnosti u urbanim područjima.
Horizont 2020 ima za cilj bolju mobilnost, manje gužve, veću sigurnost i bezbednost, sa znatnim smanjenjem zagušenja saobraćaja; značajnim poboljšanjem mobilnosti ljudi i tereta, razvijanjem novih koncepata teretnog transporta i logistike, i smanjenjem stope nezgoda, udesa, žrtava, i poboljšanjem bezbednosti.

Horizont 2020 podržava globalno vođstvo za Evropsku transportnu industriju, jačanjem konkurentnosti i performansi proizvodne industrije i pratećih usluga, uključujući proces logistike i zadržavanjem liderske pozicije, kao što je npr.vazduhoplovstvo.

Horizont 2020 ima za cilj da podrži inovativnost i da izađe u susret svim izazovima koji proizilaze iz saobraćaja i društvenih potreba koje se odnose na njega.
Tri najvažnije stavke iz celog projekta su: mobilnost, zelena vozila i mali biznis i inovacije.

E2 vesti