PAMETNIM SISTEMOM DO SMANJENIH EMISIJA CO2 U SAOBRAĆAJU

Zahvaljujući pametnom sistemu, u Beču je povezano 75 semafora koji putem mobilne aplikacije komuniciraju sa vozačima automobila i biciklistima, a obezbeđuju bolji protok saobraćaja na deonici dugoj 17 kilometara. To je samo deo velikog projekta digitalizacije saobraćaja u austrijskoj metropoli.

Smanjenje emisija štetnih gasova u saobraćaju ključan je faktor u borbi protiv klimatskih promena. Kako bi ostvario klimatske ciljeve, Grad Beč ulaže u širenje mreže javnog prevoza, ponudu deljenja automobila, bicikala ili električnih romobila i podsticanje prelaska na električna vozila.

Pametni i umreženi saobraćajni sistemi povećavaju bezbednost na putu i pridonose zaštiti klime. Zbog toga glavni grad Austrije u saradnji sa kompanijom Kapsch TrafficCom, sprovodi pilot-projekat koji će, između ostalog, drastično smanjiti emisiju CO2 zahvaljujući boljem protoku saobraćaja.

Projekat smanjujenivo stresa i emisije štetnih gasova u gradskom saobraćaju

U fazi testiranja, povezano je 75 semafora na deonici čija ukupna dužina iznosi 17 kilometara, a obuhvata više bečkih, vrlo prometnih ulica. Semafori prenose informacije korisnicima mobilne aplikacije Bečki zeleni talas (Grüne Welle Wien-App) o trajanju zelenog svetla i brzini kojom je potrebno voziti „zelenim talasom” pre nego što se uključi crveno svetlo na semaforu. Tako vozači automobila i biciklisti mogu da prilagode brzinu u stvarnom vremenu, pritom se pridržavajući ograničenja. Aplikacija takođe prikazuje trajanje crvenog svetla što omogućuje bržu reakciju vozača prilikom pokretanja vozila. Time se korisnicima aplikacije omogućuje da učestvuju u gradskom saobraćaju sa manje stresa i većim uštedama goriva. Već u ovoj fazi projekta očekuje se smanjenje emisija CO2 za 15 posto.

Kako bi se izbegle saobraćajne gužve, sledeći korak bi trebalo da bude fleksibilan rad pametnih semafora koji bolje regulišu saobraćaj i prilagođavaju se stvarnoj količini vozila koji prolaze kroz raskrsnicu, što bi na istom području trebalo da se implementira do sredine 2023. godine.

Ako se projekat pokaže kao uspešan, digitalizovanim sistemom upravljanja saobraćaja u idućih nekoliko godina trebalo bi da bude opremljeno oko 600 semafora na glavnim saobraćajnicama u Beču.

E2 portal   (Ekovjesnik)