PKS I WWF ADRIA POTPISALI MEMORANDUM O SARADNJI

Privredna komora Srbije (PKS) i WWF Adria, deo Svetske organizacije za zaštitu prirode WWF, potpisali su juče Memorandum o saradnji s ciljem da unaprede delovanje u privrednom i nevladinom sektoru, uvedu održivo poslovanje u svakodnevnu praksu i podignu nivo zaštite prirode na viši nivo.

Saradnja između PKS i WWF Adrie je važan korak u približavanju pojmova „zaštita životne sredine” i „privreda” i otvara vrata sistematskom pristupu za sve privredne grane Srbije.

Dok WWF ima veoma korisna znanja i alate za samoprocenu preduzeća i korporacija, PKS ima pristup sektoru čije poslovanje je moguće organizovati tako da bude održivo i u korist prirode i čoveka.

„Tokom protekle dve godine WWF i PKS imali su brojne tačke saradnje na raznim projektima i bili prepoznati od velikog broja institucija i organizacija kao bliski saradnici i zbog toga je ovaj Memorandum prirodan korak ka daljem unapređenju našeg delovanja”, rekla je Nataša Kalauz, izvršna direktorka WWF Adrie.

WWF Adria donosi svetske prakse u održivom poslovanju i smanjenju negativnog uticaja kompanija na prirodu, odnosno biodiverzitet. S druge strane, Privredna komora Srbije ima neposrednu saradnju sa relevantnim privrednim subjektima u Srbiji i želi da doprinese da ekološko poslovanje bude osnovna karakteristika, a samim tim i preporuka njenih članova.

Samo neki od usaglašenih ciljeva buduće saradnje su i zajedničko delovanje na projektima iz oblasti zaštite životne sredine, organizovanje radionica, edukacija koje se tiču održivog poslovanja, razvijanje novih programa podrške privrednom i nevladinom sektoru.

E2 portal