PLANIRANA IZGRADNJA SOLARNE ELEKTRANE KOD SUBOTICE

U atarima sela Šebešić i Mala Bosna planirana je izgradnja solarne elektrane maksimalne snage do 160 megavata. Elektrana će se prostirati na 164 hektara, a na sednici skupštine grada odbornici su većinom glasova prihvatili izradu plana detaljne regulacije za ovu solarnu elektranu. Kako je iz skupštinske odluke vidljivo, predviđena je mogućnost izgradnje više nezavisnih solarnih elektrana s deponovanjem električne energije na poljoprivrednom zemljištu.

Solarnu elektranu planira da izgradi preduzeće „Elektron enerdži alfa” formirano septembra 2021. godine sa sedištem u Subotici, a osnivač ovog preduzeća je „Elektron holding” iz Komaroma u Mađarskoj.

Solarni paneli bili bi izgrađeni na njivama druge klase, kao i na zemljištu van građevinskog područja grada. Na tu činjenicu ukazali su u svojim diskusijama predstavnici opozicije. Miroslav Milojević, šef odborničke grupe Pokret građanske Subotice, kao i Jelica Santrač iz Nove Demokratske stranke Srbije,  koji su upitali zbog čega se solarne elektrane grade na kvalitetnom poljoprivrednom zemljištu, a ne na onih oko tri hiljade hektara manje kvalitetnog zemljišta koje nije pogodno za obradu. Takođe je postavljeno pitanje i šta će biti s litijumskim baterijama kojima nakon dve-tri decenije korišćenja u solarnim panelima moraju biti zamenjene. Odbornik Vinko Stantić je u pomalo ironičnom tonu konstatovao da treba preći na ono što je isplativo pošto ovde izgleda nikoga ne zanima proizvodnja hrane.

Veljko Vojnić, šef odborničke grupe SNS-a, ukazao je da lokalna samouprava može da odlučuje samo o krugu svojih nadležnosti, dok se za podizanje solarne elektrane pribavlja niz dozvola od nadležnih ministarstava, kao i da one mogu da se postave tamo gde postoje dostupna tehnička infrastruktura za prenos iz obnovljivih izvora energije.

U poslednje četiri godine odbornici Subotice odlučivali su o više planova detaljne regulacije koji je trebalo da omoguće proizvodnju iz obnovljivih izvora energije. Tako je 2020. godine odlučeno o izradi urbanističke dokumentacije za izgradnju najvećeg vetroparka u zemlji u selu Čantavir. Dve godine kasnije, na prostoru nekadašnje fabrike đubriva „Azotara” u selu Bikovo odbornici su odlučili o izradi plana detaljne regulacije za solarnu elektranu na 23 hektara, a s proizvodnjom od 9.999 kilovata. Firma „Subkarlito” maja prošle godine najavila je gradnju četiri solarne elektrane na četiri lokacije na prostoru Subotice, ukupne snage veće od 11 megavata.

E2 portal (Politika)