PLUTAJUĆI PARK U ROTERDAMU

Više od 300 m2 plastike, koja je trebalo da završi u okeanu, dobilo je drugu šansu za život, u Roterdamu. Od recikliranog plastičnog otpada je napravljen prvi plutajući park.

Prema izveštaju Ministarstva za životnu sredinu, svake godine oko 1000 metara kubnih plastike završi u reci Mezi i Severnom moru. Umesto da plastika stigne do okeana, napravljen je javni prostor, koji se sastoji od plutajućih platformi, napravljenih od reciklirane plastike. Postavljene su zamke duž reke Meze, koje sakupljaju otpad, koji se onda pretvara u platforme za plutajući park.

Međutim, platforme nisu samo napravljene da smanje plastični otpad – one su i prirodno stanište divljih životinja.

E2 portal