POČEO DRUGI CIKLUS OBUKA ZA ENERGETSKU SANACIJU ZGRADA

U Privrednoj komori Srbije (PKS) danas je počeo drugi ciklus obuka „Uloga upravnika i lokalne zajednice u programu energetske sanacije stambenih zgrada“, u okviru projekta „Bolja energija“ Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), s ciljem da se podstakne efikasnije korišćenje čistih energetskih resursa u građevinarstvu i unapredi energetska bezbednost u stambenim zgradama.

„Bolja energija“ je projekat koji ima za cilj da podstakne efikasnije korišćenje energetskih resursa u građevinarstvu i unapredi energetsku bezbednost u stambenim zgradama, kaže Ivana Kovačević, rukovodilac Službe za edukaciju PKS.

„Cilj je da se podstakne i ulaganje u energetsku efikasnost u zgradama i proširi upotreba obnovljivih izvora energije uz ublažavanje uticaja energetskog sektora na životnu sredinu“, ističe Kovačevićeva.

Obuke se realizuju u dva ciklusa u šest regionalnih komora, Novi Sad, Niš, Zajačar, Užice, Kragujevac i Sombor, i u PKS u Beogradu.

Prvi ciklus obuka, od 5. do 14. jula, prošlo je 400 polaznika koliko se očekuje i u drugom krugu obuka koje će trajati do 14. septembra.

Marko Nikolić, ekspert za energetsku efikasnost PKS, kaže da je ideja seminara da se podigne svest upravnika i stambenih zajednica o načinima i modelima finaniranja unapređenja mera energetske efikasnosti na njihovim objektima.

„Upravnike zgrada najviše zanima kako doći do sredstava, koji su načini finansiranja, da li postoji mogućnost da se dobiju donacije i kako jedinice lokalne smouprave mogu da obezbede sredstva za objekte“, objašnjava Nikolić.

Upravnica stambene zgrade u Beogradu, Mirjana Šurjančev, kaže da obuke pohađa kako bi dobila informacije na koji način njena stambena zajednica može da obezbedi finansijska sredstva za rekonstrukciju fasade solitera.

Profesionalni upravnik zgrada iz Beograda, Dejan Vujičić smatra da je važno da se formiraju i uvećavaju investicioni fondovi pri zgradama i osnuju državni garantni fondovi, a kako bi kada se desi havarija na objektu moglo brzo i efikasno da se reaguje.

Filip Obradović, energetski menadžer Opštine Grocka, podseća da su sve jedinice lokalne samouprave sa više od 20.000 stanovnika u obavezi da imaju energetskog menadžera, koji se, između ostalog, bavi praćenjem potrošnje energije na nivou opštine i svih objekata pod ingerencijom lokalne samouprave.

„Uloga energetskog menadžera je da osmisli dobar plan  energetske efiksanosti za sve javne objekte u okviru lokalne samouprave i napravi program energetske efikasnosti koji je u skladu sa budžetom lokalne samouprave“, objašnjava Snežana Stanković Mijatović, energetski menadžer Opštine Petrovac na Mlavi gde su osnovne škole energetski sanirane a investirano je i u stambene objekte.

Obukom u PKS, koju finansira USAID Srbija, stiču se i potrebna znanja za identifikaciju, projektovanje i energetsku rekonstrukciju stambenih zgrada, kao i o mogućnostima dostupnih modela finansiranja, izvora sredstava i procedura neophodnih za uspešno obavljanje energetske obnove i poboljšanje energetske efikasnosti. Obuka obuhvata i pravne procedure za energetsku sanaciju zgrada, a u skladu sa zakonskom regulativom Republike Srbije.

E2 portal