PODRŠKA SRBIJI U TRANZICIJI KA ZELENOJ EKONOMIJI

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) pružila je snažnu podršku Srbiji tokom 2021. godine investirajući ukupno pola milijarde evra. Oko 40 odsto investicija bilo je u projekte u oblasti ekološke infrastrukture, prelazak na čistije izvore energije, cirkularnu ekonomiju i energetsku efikasnost.

Mateo Kolanđeli, regionalni direktor EBRD-a za zapadni Balkan, direktor kancelarije u Srbiji, izjavio je: „Prošlogodišnji rezultati dokazuju našu posvećenost da pomognemo Srbiji u tranziciji ka zelenoj ekonomiji. Nastavljamo da radimo sa partnerima iz javnog i privatnog sektora na investicijama u održivu infrastrukturu i jačanje konkurentnosti zemlje.“

Brojni projekti

Godinu su obeležili brojni značajni projekti. U sektoru infrastrukture, banka je podržala veliki regionalni program upravljanja otpadom, koji ima za cilj izgradnju sanitarnih deponija i povećanje stope reciklaže u zemlji. Investirala je i u infrastrukturu za širokopojasni internet u ruralnim područjima i unapređenje sistema za navodnjavanje u Vojvodini. Na opštinskom nivou, Banka je finansirala poboljšanje energetske efikasnosti javnih zgrada u Beogradu, kupovinu električnih autobusa u Novom Sadu i dekarbonizaciju daljinskog grejanja u Kragujevcu kroz ugradnju novih kotlova.

Većina finansiranja EBRD-a u Srbiji je bila namenjena privatnom sektoru i prvenstveno plasirana preko lokalnih banaka, uključujući finasiranje investicija malih i srednjih preduzeća u trgovanje i zelene tehnologije, kreditne linije za unapređenje energetske efikasnosti u stambenom sektoru i namenske kreditne linije za žene preduzetnice.

Ukupne investicije EBRD-a u Srbiji su do danas dostigle 7,1 milijardu evra.

E2 portal