POVEĆANJE UPOTREBE EKOLOŠKOG GORIVA

21

Američka avio kompanija United Airlines namerava da ove godine upotrebi skoro 13 miliona litara niskougljeničnog avio goriva napravljenog od otpada. Na ovom projektu, čiji je cilj smanjenje ugljeničnog otiska i povećanje upotrebe ekološkog goriva, kompanija sarađuje sa firmama uključujući Nike Inc i Siemens AG.

Planirana cifra je mala u poređenju sa više od 16 milijardi litara koliko je kompanija potrošila u godini pred pandemiju, ali je značajna u poređenju sa nešto manje od 4 miliona litara ekološkog goriva koliko je godišnje koristila od 2016. godine.

United Airlines smatra da će na ovaj način doprineti stvaranju tržišta za ekološko avio gorivo.

Do sada, avio industrija se u smanjenju ekološkog uticaja letenja manje fokusirala na nove tehnologije, a više na kupovinu ugljeničnog ofseta.

Reč je o programu koji pojedincima i kompanijama omogućava da balansiraju svoj ugljenični otisak tako što će investirati u ekološke projekte, koji čuvaju ugljen dioksid i na taj način kompenzovati sopstvene emisije gasova staklene bašte. Kritičari su im to zamerali, ističući da ovi programi ne adresiraju direktno klimatske ciljeve i maskiraju problem avio emisija.

United Airlines, koji je ranije objavio da želi da smanji neto emisije gasova staklene bašte za 100% do 2050. godine i da želi da postane 100% zelena kompanija, takođe je kritikovao ove programe i najavio investicije u tehnologije za zarobljavanje ugljenika.

E2 portal   (Cirkularna ekonomija)