PRENOS ENERGIJE VETRA OD JUŽNOG BANATA DO BEOGRADA I SREMA

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture raspisalo je tender za usluge izrade prostornog plana područja posebne namene za projekat BeoGrid 2025, a vrednost nabavke procenjena je na 30 miliona dinara.

Projekat BeoGrid 2025 treba da poveže oblast južnog Banata sa konzumom Beograda i Srema.

Zaključkom Vlade Srbije od decembra 2021. godine utvrđeno je da projekat izgradnje BeoGrid 2O25 predstavlja projekat od posebnog značaja za Republiku Srbiju, i da njega čine: TS 400/110 kV Beograd 50, jednosistemski 400 kV dalekovodi za uvođenje DV br. 450 (RP Mladost-TS Novi Sad Z) u TS Beograd 50, dva dvosistemska 110 kV dalekovoda za uvođenje DV br. 1178 AB (TS Beograd 5-TS Beograd 9) u TS Beograd 50, dva dvosistemska 10 kV dalekovoda za uvođenje DV br. 104/8 (TS Stara Pazova-TS Inđija 2) u TS Beograd 50, dvosistemski kabl 110 kV TS Beograd 50-TS Beograd 49 (Aerodrom), dvosistemski 400 kV dalekovod TS Beograd 50-PRP Čibuk 1 sa opremanjem 400 kV pola u PRP Čibuk 1.

– Realizacijom ovog kompleksnog projekta zadovoljiće se potreba za izgradnjom nove elektroenergetske infrastrukture kojom bi se energetski osnažilo sremsko konzumno područje Beograda. Na taj način obezbijediće se električna energija koja će omogućiti razvoj industrije i privrede na širem prodručju Beograda, Zemuna, Novog Beograda, Sremskog regiona uključujući i područje Stare Pazove. Istovremeno, realizacijom ovog projekta omogućiće se i dalji razvoj kompleksa aerodroma Nikola Tesla – ističe se u urbanističkom projektu za izgradnju dalekovoda i trafostanice u okviru projekta Beogrid 2025, koji je sredinom 2022. godine bio na javnom uvidu.

Prostorni plan će sadržati elemente detaljne regulacije u skladu sa Odlukom o izradi Prostornog plana područja posebne namene za projekat BeoGrid 2025, što će omogućiti njegovo direktno sprovođenje izdavanjem lokacijskih uslova u skladu sa zakonom.

Rok za podnošenje ponuda ili prijava na tender je 20. jun 2023. godine.

E2 portal (eKapija)