PROIZVODNJA EKOLOŠKOG PELETA OD INDUSTRIJSKE KONOPLJE

Već 12 godina Hemp tim radi na preradi i vraćanju industrijske konoplje na polja u Srbiji. Ovaj tim, koji čine tri doktora nauka i dve osobe sa masterom, došao je na ideju da upravo od ove biljke u narednom periodu započnu proizvodnju energetskih ekoloških peleta.

Kako i sami kažu, ideja je proistekla iz istraživanja i realizacije dva projekta u vezi sa industrijskom konopljom, a koji se odnose na ispitivanje tržišta i opravdanost uzgajanja i prerade industrijske konoplje, koja je 2012. godine podržala Razvojna agencija Srbije.

Jedan član tima je i vlasnik malog patenta za energetski ekološki pelet od stabljike industrijske konoplje dobijen od Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije.

Prema njihovom objašnjenju, projekat utiče na smanjenje emisije CO2, jer energent koji su patentirali spada u obnovljive izvore energije sa nultom emisijom CO2.

Industrijska konoplja za vreme rasta, tokom četiri meseca od sadnje do zrenja, upije preko sedam puta više CO2 iz vazduha nego bilo koja druga biljna vrsta. Sa druge strane, prilikom sagorevanja peleta (sa neverovatnih 97% stepena korisnog dejstva) oslobodi se veoma mala količina CO2, značajno manja od apsorbovane količine CO2 prilikom rasta biljke. Tako da se ovim projektom osigurava budućnost u energetskom smislu uz očuvanje životne sredine.

Tim Hemp trenutno ima tri udruženja, jednu zadrugu i firmu Gramina koja radi na preradi cveta i semena u kozmetičke i farmaceutske preparate. Plan im je da u budućnosti realizuju nultu seriju peleta radi njegove komercijalizacije, za šta će im biti potreban dekortikator, uslužno peletiranje i završna fizičko-hemijska laboratorijska testiranja u skladu s evropskim standardima.

E2 portal (Blic)