PRVA VERTIKALNA BIFOKALNA SOLARNA ELEKTRANA U FRANCUSKOJ

Francuska energetska kompanija Compagnie Nationale du Rhone razmatra postavljanje vertikalnih fotonaponskih instalacija duž 400 km svojih nasipa. Prvi projekat od 104 KW raspoređen je na nasipu mesta Sablons, u jugoistočnoj Francuskoj.

Compagnie Nationale du Rhone (CNR), deo Engie korporacije, to što upravlja sa 400 km nasipa u jugoistočnoj Francuskoj vidi kao „priliku za razvoj vertikalnih fotonaponskih sistema velikih razmera“.

Ova tehnologija omogućava da se poveća vrednost zemljišta, koje se već koristi, uz očuvanje njegove druge namene. Ali, to, takođe, uključuje mnoge tehničke izazove, kao što su dužine kablova i otporni gubici.

Tri pilot projekta u igri

Kao deo svog inovacionog programa Photovoltaikue Grand Lineaire CNR u početku primenjuje tri pilot projekta, sa ciljem da pokaže tehničku i ekonomsku održivost ovih parkova, koji mogu biti dugi nekoliko desetina kilometara.

Razvoju ovog projekata kreće 2017. Godine. Prvi pilot objekat pušten je u rad ovog decembra, na nasipu Sablons, u departmanu Iser. Sistem od 104 KW postavljen je na 350 metara duž kanala. Oslanja se na bifacijalne PV panele postavljene na montažne sisteme visine tri metra.

CNR, takođe, radi sa Francuskim institutom za energetsku tranziciju INES.2S na optimizaciji arhitekture ovih vertikalnih objekata. Njihov zajednički rad je omogućio, da se razvije softverski alat za određivanje optimalnog kabliranja takvih elektrana i da se napravi precizan inventar problema o kojima je reč.

CNR ne želi da sakrije tehnologiju

Sa društvene tačke gledišta, solarna elektrana postavljena na nasipu mesta Sablons je, takođe, dostupan korisnicima nasipa Rone i predstavljaće svojevrstan primer. Park neće biti ograđen. Panelima će moći da se priđe, što će predočiti masovniju integraciju solarnih fotonapona u druge vrste upotrebe kao što su električna vozila, putne ograde ili fasade zgrada, između ostalog.

Drugi primer će se sastojati od 1,5 km dugog sistema instaliranog na delu nasipa ViaRhona, koji ide duž reke Rone. Paneli će biti orijentisani u pravcu istok-zapad. Očekuje se da izgradnja počne 2023. godine. Konkretno, ovo će omogućiće testiranje inovativnih uređaja za evakuaciju energije, koji imaju za cilj smanjenje gubitaka energije usled transporta električnim kablovima.

Treći, u dužini od 10 do 20 km, trebalo bi da ugleda svetlost dana 2025. To će biti prvi primer velikog linearnog fotonaponskog parka u punom obimu.

E2 portal   (PV Magazine)