PRVI ELEKTRIFIKOVANI PUT

Prvi elektrifikovani put na svetu može da puni električna vozila dok prelaze preko njega. Nalazi se van Štokholma, u Švedskoj. Iako je put dugačak samo dva kilometra, ovo je veliki korak u borbi protiv klimatskih promena.

Švedska planira da postane nezavisna od fosilnih goriva do 2030.godine – zadatak koji će zahtevati smanjenje emisija za 70%. Kada se prošire, električni putevi će olakšati punjenje električnih vozila širom zemlje, i popularizovati prelazak sa tradicionalnih vozila sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem, na električna vozila.

Sistem radi prenošenjem električne energije iz podzemnih šina na vozilo iznad. Izgradnja 1km ovakvog puta košta oko milion dolara, ali to je i dalje oko 50 puta manje od troškova instaliranja tramvajske linije. U Švedskoj smatraju da je dovoljno da elektrifikuju 20 000 km autoputeva. Rastojanje između dva autoputa nikada nije duže od 45km, a električni automobili mogu da pređu to rastojanje bez punjenja. Neki smatraju da je za početak dovoljno i 5000 km elektrifikovanih puteva.

Švedska i Nemačka trenutno razgovaraju o izgradnji mreže elektrifikovanih puteva, kako bi podstakli prihvatanje električnih vozila širom Evrope.

E2 portal