PRVI ODRŽIVI PLUTAJUĆI GRAD

Arhitektonska kompanija BIG je u saradnji sa partnerima predstavila Oceanix City, vizionarski predlog za prvu održivu, plutajuću zajednicu za 10 000 ljudi. Predstavljen na održivom stolu UN-a o održivim, plutajućim gradovima, konceptualni dizajn ima za cilj rešavanje problema klimatskih promena i povišenog nivoa mora. Oceanix City je projektovan kao modularna pomorska metropola, sa karakteristikama nulte potrošnje energije i smanjenjem emisije otpada na nulti nivo.

Prema istraživanju UN-a, do 2050.godine će 70% svetskih gradova biti izloženo porastu nivoa mora. Zbog toga se se BIG-u pridružili brojni partneri da bi napravili Oceanix City. Ovo je plutajući grad od 75 hektara, koji treba da se razvija i vremenom prilagođava.

Građevinski materijali će se lokalno nabavljati koliko god je to moguće, komponente će se montirati na obali, a onda odvlačiti na konačno mesto, kako bi troškovi izgradnje bili što niži. Za početak će 6 sela biti povezano oko zaštićene luke i formiraće jedan grad.

Prva održiva i samoodrživa plutajuća zajednica Oceanix City je zamišljena kao ljudski stvoren ekosistem koji kanališe tokove energije, hrane, otpada i vode.

E2 portal