RASTE POTROŠNJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

U EU su u 2021. za zaštitu životne sredine potrošene 292 milijarde evra, saopštio je Eurostat dodajući da ta potrošnja raste u proseku za 3% godišnje.

Od 2006. su ekološki rashodi, uključujući investicije i potrošnju, porasli za 54%.

Gledano kao procenat bruto domaćeg proizvoda (BDP), potrošnja za zaštitu životne sredine bila je u poslednjih 15 godina relativno stabilna, oko 2% BDP.

Kao i prethodnih godina, potrošnja od strane korporacija imala je u 2021. najveći udeo u ekološkoj potrošnji, od 55%, a slede vlada i neprofitni sektor sa 24 i domaćinstva sa 21%.

U poređenju sa 2006, sva tri sektora zabeležila su rast potrošnje – korporacije za 62%, vlada i neprofitni sektor za 41 a domaćinstva za 52%.

Procena Eurostata pokazala je da su u 2021. upravljanje otpadom i tretman otpadnih voda učestvovali sa 28 odnosno 23% u ukupnoj potrošnji vlade i neprofitnog sektora.

Podaci dalje pokazuju da je 24% ukupne potrošnje otišlo na ekološka istraživanja i razvoj i druge aktivnosti zaštite životne sredine, uključujući administraciju i obrazovanje, 13% na biodiverzitet i zaštitu predela a preostalih 11% na zaštitu vazduha, tla i podzemnih voda, smanjenje buke i zaštitu od radijacije.

Kada je reč o korporacijama, otpadne vode i upravljanje otpadom predstavljali su 27 odnosno 56% ukupne potrošnje.

Zaštita vazduha i klime imala je udeo od 7% a preostalih 10% potrošnje usmereno je u zaštitu tla i podzemnih voda, biodiverziteta, smanjenje buke, zaštitu od radijacije i ekološka istraživanja i razvoj.

Investicije EU u sredstva potrebna za pružanje usluga zaštite životne sredine u 2021. su dostigle 59 milijardi evra i bile su za pet milijardi veće nego godinu dana ranije.

Te usluge uključuju postrojenja za preradu otpadnih voda, vozila za prevoz otpada, akvizicije zemlje radi stvaranja rezervata prirode.

E2 portal (Euractiv)