RENOVIRANJE ZGRADA KLJUČNO ZA UNAPREĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI

Svake godine u Evropi se radi smanjenja potrošnje energije renovira samo 1% zgrada. Renoviranje zgrada je ključno za dekarbonizaciju sektora gradnje, oporavak ekonomije i iskorenjivanje energetskog siromaštva.

Zgrade troše 40% energije u EU i emituju 36% gasova sa efektima staklene bašte povezanih sa energijom, objavljeno je na sajtu Saveta EU.

Navodi se i da dve trećine evropskih zgrada nije energetski efikasno, pri čemu su mnoge od njih dom porodica sa malim prihodima.

Kako se dodaje, između 85 i 95% postojećih zgrada biće tu gde jesu i 2050. godine.

Ističe se da je renoviranje zgrada u EU ključno za smanjenje štetne emisije i potrošnje energije.

„Talas renoviranja može da pomogne oporavku od krize izazvane pandemijom korona virusa i otvaranju radnih mesta, kao i da pruži podsticaj ekonomiji“, navodi se.

Ukazuje se da renoviranje radi energetske efikasnosti može da smanji troškove za energiju domaćinstvima i unapredi njihov kvalitet života obezbeđujući uz to zelenu tranziciju.

Svrha renoviranja treba da bude unapređenje energetskih performansi zgrada – povećanje energetiske efikasnosti, smanjenje potrošnje energije, primena održivih rešenja, dekarbonizacija grejanja i hlađenja.

Pri tome fokus treba da bude na cirkularnosti – podsticanju eko-dizajna i eko-oznaka, korišćenju inovativnih i održivih praksi gradnje, promovisanju upotrebe i ponovne upotrebe održivih i lokalno dostupnih materijala.

Kada je reč o finansijskoj podršci za renoviranje zgrada, treba kombinovati privatne i javne investicije i EU šeme finansiranja i promovisati opcije poput zelenih subvencija, zelenih zajmova…

Navodi se i da će EU podržati svaku članicu da ubrza renoviranje zgrada na najisplativiji način i uz poštovanje nacionalnih specifičnosti.

Cilj inicijative Talas obnove za Evropu jeste smanjenje emisije gasova sa efektima staklene bašte iz zgrada za 60% do 2030. godine.

 

E2 portal   (Euractiv)