SAD PLANIRA RECIKLAŽU OTPADNIH SOLARNIH PANELA

Solarne ploče bi do 2050. godine mogle da čine 10 odsto celokupnog elektronskog otpada. To bi moglo da ugrozi zeleni kredibilitet solarne energije i da dovede do toga da se izgubi šansa za prenamenu metala koji bi se mogli ponovno upotrebiti u, čak, dve milijarde novih panela. Prema istraživanju NREL, reciklaža bi bila podjednako ekonomična kao i slanje starih solarnih ploča na odlagališta, uz značajne ekološke efekte.

Američko Ministarstvo energetike nedavno je objavilo akcijski plan s namerom da pokrenu sveobuhvatan sistem za postupanje i recikliranje solarnih panela, za koje su neke studije sugerisale da bi mogle činiti desetinu celokupnog elektronskog otpada u narednim decenijama.

Kancelarija za tehnologije solarne energije (SETO) najavila je novi cilj da se cena recikliranja solarnih panela do 2030. godine poveća na oko tri dolara po panelu. To je prag koji će po prvi put ovu praksu učiniti ekonomičnom. Sve ovo je u duhu ranije postavljnog cilja DOE da se pokuša prepoloviti cena proizvodnje solarne energije do kraja decenije.

Otpad narušava ekološki ugled sunčeve energije?

Solarna energija bi u SAD-u do 2035. godine mogla da osigura 37 do 42 odsto električne energije. Novi cilj recikliranja značio bi smanjenje troškova za više od polovine, procenili su istraživači iz DOE. Prema istraživanju Nacionalne laboratorije za obnovljivu energiju (NREL), reciklaža bi bila podjednako ekonomična kao i slanje starih solarnih ploča na odlagališta. To je proces koji košta otprilike jedan do pet dolara po panelu, bez troškova transporta.

Do kraja ove decenije oko osam miliona tona solarnih modula moglo bi stići na odlagališta u celom svetu, navodi se u studiji NREL, objavljenoj 2020. godine. Prema podacima iz istog izvora, do 2050. ploče bi mogle da čine 10 odsto celokupnog elektronskog otpada.

Taj nivo otpada mogao bi da naruši zeleni kredibilitet solarne energije. Takođe, mogla bi da se izgubi šansu za prenamenu metala, koji bi se mogli ponovno upotrebiti u, čak, dve milijarde novih panela, pokazalo je istraživanje.

Reklasifikacija solarnih panela

U novembru prošle godine, devet organizacija – uključujući Institut Edison Elektrik, American Clean Power Association (Američko udruženje čiste snage), Američku trgovinsku komoru i Nacionalnu asocijaciju proizvođača – zatražilo je od EPA da određene istrošene solarne panele reklasifikuje kao univerzalni otpad. Takva oznaka bi omogućila da se paneli naveliko skladište na određenom mestu i učinila bi ih ekonomičnim za reciklažu.

Ipak, univerzalna oznaka otpada odnosi se na potrošačke proizvode, koji se smatraju previše opasnim da bi se sigurno akumulirali na odlagalištima. Za ovu karakterizaciju je Udrženje industrije solarne energije reklo da je neprecizna, s obzirom na to da bi samo mali broj starih solarnih ploča, verovatno, pao na EPA-inim testovima toksičnosti.

Zahtev je još na čekanju pred EPA-om. DOE je u akcijskom planu reciklaže rekao da namerava da krene u niz intervjua s korisnicima i preduzećima za upravljanje otpadom o tome kako prikupljati, transportovati i rukovati solarnim komponentama.

Istraživači će, takođe, koristiti iskustva sa reciklažom u automobilskoj i građevinskoj industriji. Cilj je da se do 2024. godine uspostavi obimna baza podataka, koja će sadržati informacije o specifičnim materijalima, količinama, starosti, lokacijama i uzorcima panela na kraju životnog veka. Takođe, u planu je istraživanjei načina kako da dizajn solarnih panela bude prikladniji za reciklažu i ponovnu upotrebu.

E2 portal (Energetika-net)