SOLARNE ELEKTRANE NA KROVOVIMA PARIZA

Nakon postavljanja solarnih elektrana na krovovima četiri škole u Parizu,  gradska uprava nastavlja sa razvojem projekata obnovljivih izvora energije. Do kraja 2021. fotonaponski sistemi trebalo bi da budu instalirani na krovovima deset zgrada u vlasništvu Grada Pariza.

Gradsko veće je početkom aprila 2019. godine izglasalo odluku o postavljanju solarnih elektrana na krovovima javnih zgrada čime je trebalo da bude obezbeđeno godišnje snabdevanje električnom energijom za 170 pariskih domaćinstava.

Reč je o projektu koji se sprovodi u cilju podsticaja zelene tranzicije. Glavna ideja projekta je proizvodnja električne energije ili grejanje vode na ekološki i ekonomičan način, kao i borba protiv energetskog siromaštva. Sve je u skladu sa ciljem Klimatskog plana, prema kom udeo obnovljivih izvora u potrošnji energije do 2030. godine mora da iznosi 45 %, od čega 10 % energije mora biti lokalno proizvedeno.

Pariz se zalaže se za povećanje udela obnovljivih izvora energije, a navedenim planom predviđa se i 100% korišćenje obnovljive energije do 2050. godine.

Postupno postavljanje solarnih elektrana

Do kraja 2021. fotonaponski sistemi trebalo bi da se instaliraju na krovovima još deset javnih zgrada (uglavnom škola) i to na ukupnoj površini od 3.466 m2, a godišnje će proizvoditi 617.000 kWh električne energije. Time će se omogućiti snabdevanje dodatnih 244 domaćinstava.

E2 portal   (Ekovjesnik)