SRBIJA JE ZATRPANA GRAĐEVINSKIM OTPADOM

Dok Evropa beleži stopu recikliranja građevinskog otpada od preko 70%, Srbija se suočava sa izazovima u efikasnom upravljanju ovom vrstom otpada.

U skladu sa novom Uredbom o upravljanju otpadom od građenja i rušenja, postavljeni su strožiji standardi za sortiranje i odlaganje otpada. Ova regulativa je ključna u promeni odnosa prema građevinskom otpadu, koji čini preko 75% ukupnog otpada u Srbiji. Ipak, stručnjaci smatraju da su potrebne izmene i dopune uredbe, uključujući i uvođenje kaznene politike za nepoštovanje propisa.

Prof. dr Đorđe Veljović sa Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu ističe za RTS da Srbija može napredovati u ovoj oblasti formiranjem adekvatnog pravnog okvira i standarda koji će pratiti ideju da je građevinski otpad vredan resurs.

Dejan Borojević, predsednik srpske asocijacije za rušenje, dekontaminaciju i reciklažu, smatra da je nova uredba značajan prvi korak ka boljem upravljanju građevinskim otpadom. Pravilnim tretiranjem i odvajanjem otpada, uz adekvatno znanje, građevinski otpad može postati novi resurs, čime se štede rezerve mineralnih sirovina i smanjuju površine divljih deponija.

U Evropi građevinski otpad i otpad od rušenja čini otprilike 25 do 30% ukupnog otpada, navodi RTS.

E2 portal (RTS)