SRBIJA MEĐU PRVIMA TESTIRALA NOVI SISTEM ZA PRIKUPLJANJE AMBALAŽNOG OTPADA

U Zrenjaninu je završeno testiranje novog reciklomata, prvog takve vrste sa inovativnom tehnologijom, koja prihvata sve vrste ambalažnog otpada istovremeno – od PET plastike i limenki, preko stakla do Tetra Pak ambalaže – a ceo proces reciklaže je efikasniji i pouzdaniji nego kod običnih reciklomata, objavio je NALED.

Kako je istaknuto, digitalni sistem i presovanja ambalaže unutar aparata, omogućilo je velike uštede u vremenu i novcu.

Ukazano je i da su mnoge razvijene zemlje, poput Belgije i Velike Britanije, u procesu razmatranja istih ili sličnih rešenja, a Srbija je imala priliku da ga među prvima testira, zahvaljujući projektu „Pametno recikliraj“, koji je realizovan kroz program „develoPPP“ nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), koji su zajednički sproveli GIZ, Ball Packaging, Sekopak, Solagro Smart Recycling, Mercator-S i Reverse Logistics Group (RLG), u saradnji sa NALED-om i programom „Svaka limenka se računa“.

Tokom pilot projekta, potrošači u Zrenjaninu su mogli na 12 lokacija u gradu da vrate iskorišćenu ambalažu, a putem specijalne aplikacije na mobilnom telefonu sakupljali su bodove za popuste pri narednim kupovinama i druge nagrade koje su dodeljivane svakog meseca.

„Zahvaljujući partnerstvu sa privatnim sektorom, uspeli smo da testiramo i upoznamo se sa primenom tehnologije o kojoj već mnoge zemlje govore i vidimo šta one mogu da donesu. Verujem da će naučene lekcije biti iskorišćena za dalji razvoj sistema na nacionalnom i međunarodnom nivou“, naveo je savetnik u GIZ-u Zoran Jakovljev, na završnoj konferenciji projekta, gde su predstavljeni ključni rezultati.

Direktor za održivi razvoj u NALED-u Slobodan Krstović istakao je da Srbija sada ima priliku da bude pionir u modernom upravljanju ambalažom, a primeri razvijenih evropskih zemalja govore da svi idu u tom pravcu.

On smatra kako je veoma važno podizanje svesti građana o značaju primarne selekcije i reciklaže otpada.

„Već šest godina se priča o pokretanju novog sistema, nekoliko studija i pilot projekata je sprovedeno, od kojih je ovaj ubedljivo najvažniji, jer povezuje digitalizaciju i održivi razvoj. Digitalni sistemi su transparentniji, što se pokazalo kod svih rešenja koja je NALED zagovarao, kao što su elektronske građevinske dozvole, sistem za prijavu sezonskih radnika u poljoprivredi, eFakture i mnogi drugi, a to je i poruka koju ćemo preneti donosiocima odluka“, izjavio je Krstović.

Prema rečima menadžerke za održivost i regulatorne poslove u kompaniji Ball Packaging Europe, Jelene Petljanski, ono što ovaj sistem čini jedinstvenim jeste njegovo napredno IT rešenje, koje se oslanja na unikatni kod za svaku jedinicu ambalaže, što obezbeđuje veću efikasnost i transparentnost u procesu reciklaže.

„Za potrebe projekta odštampano je milion kodova i ručno dodavano kao nalepnica, a inače bi to mogao da bude originalni deo ambalaže, na čemu je potrebno još raditi, kako bismo unapredili mehanizme za označavanje i istražili metode za automatizaciju ovog procesa“, rekla je Petljanski.

Kako je objašnjeno, ovaj kod može da pruži veliki broj podataka – koliki je životni vek ambalaže, koji se materijali više ili manje recikliraju, gde završavaju… te mogu biti od velike koristi za izgradnju efikasnijeg sistema upravljanja otpadom.

Direktorka Sekopaka, Violeta Belanović, kazala je da su sa tokom pilot projekta „Pametno recikliraj“ sarađivali sa velikim brojem kompanija kao što su Coca-Cola HBC, Carlsberg, Tetra Pak, Red Bull i Knjaz Miloš.

Više od 40 brendova ovih kompanija bilo je uključeno u sistem pametnog prikupljanja, a građani koji su želeli da recikliraju i drugi ambalažni otpad mogli su da ga odlože u kante za prikupljanje, koje su se nalazile pored mašina.

Sekopaku kao operateru ambalažnog otpada ključno je da ispita kako građani reaguju na različite načine odvajanja ambalažnog otpada.

„Saradnja sa lokalnom samoupravom se pokazala kao jako važna za sakupljanje većih količina, a promotivna kampanja i edukacija građana neophodne“, zaključila je Belanović.

E2 portal