STANJE U SEKTORU OIE U SRBIJI

Danijela Isailović, OIE

Razgovarali smo sa Danijelom Isailović, menadžerkom OIE Srbija, Udruženja koje je osnovano 2021.godine, sa ciljem unapređenja u oblasti obnovljivih izvora energije.

Kada se osvrnemo na 2023.godinu, kakvo je stanje u sektoru OIE?

Ako govorimo o Srbiji, stanje u sektoru OIE je dosta bolje u odnosu na prethodne godine. Napravljen je značajan pomak u oblasti regulative, doneta su ključna podzakonska akta, izmenjena je maksimalna aukcijska cena i održane prve aukcije koje su bile vrlo uspešne, naročito za energiju vetra. Pored aukcija, nekoliko investitora, kako iz vetra, tako iz solara, odlučilo je da gradi elektrane, po potpuno tržišnom modelu, bez ikakvih podsticaja države. Čini se da je tržište oživelo u svakom pogledu, da se biznis iz konferencijskih sala seli na gradilišta i to je dobro. Naravno, sada je vreme i da se pobednici aukcija pokažu da li su sposobni da obezbede finansiranje i izgrade elektrane u previđenom roku. Tokom 2023. godine se dogodila još jedna dobra stvar- usvojena je uredba koja bi trebalo da rastereti operatore prenosnog i distributivnog sistema električne energije, koji se zajedno suočavaju sa skoro 30 GW zahteva za priključenje. Nova regulative za koju se naše Udruženje zalagalo, uvela je polaganje bankarske garancije za sve nove projekte. Ubrzo ćemo znati efikasnost tog filter mehanizma i koliko imamo realnih projekata i ozbiljnih investitora.

Gde se nalazi Srbija u odnosu na EU?

Srbija je značajno napredovala, ali bih nas ja pre poredila u odnosu na ostale države Energetske zajednice. Ocene koje smo dobili ukazuju da je Srbija ostvarila najveći napredak. Što se tiče EU, sa nekim državama smo poredivi, a sa nekim ne. Iluzorno je porediti Srbiju i Nemačku, koja već decenijama gradi solarne i vetroelektrane, ima elektrane na kopnu i moru, kao i sa nekim drugim državama poput Španije i Danske koji su OIE lideri. Ali svakako možemo se porediti sa državama regiona, te možemo konstatovati da su aukcije kod nas bile mnogo uspešnije nego u Hrvatskoj. Naravno, problemi su slični i u zemljama EU i u onima koje to pretenduju da budu. A  izazovi i problemi leže u pitanju priključenja, kapacitetima mreže, prevelikom broju zahteva, administrativnim procedurama. Kada govorimo o EU, svakako treba obratiti pažnju na Evropsku povelju o vetru koju je potpisalo 26 članica EU, a koje su se obavezale da energično brane evropske interese u oblasti energije vetra, dok EBRD i EIB planiraju da plasiraju značajne sume novca u finansiranje projekata.

Iako nismo članica EU, verujemo i nadamo se, da će se ova EU akcija odraziti i na Srbiju.

Koji su planovi Udruženja OIE za 2024.godinu?

Udruženja namerava da stabilno raste i razvija se u skladu sa potrebama svojih članova.

Nameravamo da ispratimo druge aukcije koje bi trebalo da budu tokom 2024. godine i podržimo naše članove koji se odluče da učestvuju na aukcijama. Planiramo da inteziviramo saradnju sa EBRD koja nas podržava od osnivanja, kao i da apliciramo za projekte kod različitih međunarodnih organizacija. Trudićemo se da doprinesemo unapređenju regulative, bilo kroz komentarisanje akata tokom javne rasprave ili podnošenje inicijativa za izmenu određenih zakona i uredbi. I dalje ćemo biti ekstremno sveprisutni na događajima u Srbiji i svetu. Naravno, potrudićemo se da konferencija OIE SRBIJA 2024 bude regionalni spektakl, baš kao i svi naši događaji.

E2 portal