STANOVNICI EU SKEPTIČNI U POGLEDU SMANJENJA EMISIJA UGLJENIKA DO 2050.GODINE

Stanovnici Evropske unije prepoznaju klimatske promene kao najveći izazov za čovečanstvo u ovom veku, ali su skeptični kada je reč o uspešnom smanjivanju emisije ugljenika do 2050. godine i ne veruju da njihove države dele zabrinutost građana zbog klimatske krize.

Samo ispitanici iz Kine (93% anketiranih) i neznatna većina Amerikanaca (51%) smatraju da će njihova zemlja ispuniti svoje obaveze u pogledu smanjenja emisije ugljenika do 2050. godine, kako je obećano Pariskim sporazumom, dok je u to uverena manjina građana Evropske unije (42%), pokazalo je istraživanju Evropske investicione banke (EIB) o klimi za 2021-2022.

Građani EU (75%) smatraju da su oni sami više zabrinuti zbog klimatske krize nego njihove države. Nasuprot tome, ispitanici iz Kine (69%) veruju da je zbog klimatskog vanrednog stanja više zabrinuta njihova vlada nego sami građani, navodi se u saopštenju EIB-a.

U Kini 41% anketiranih kao glavni razlog zbog kojeg je teško rešiti klimatsku krizu navode to što ljudi ne žele da promene svoje ponašanje.

Istraživanje EIB-a sprovedeno u 30 zemalja pokazuje da većina građana Evropske unije (EU), Velike Britanije, SAD, i Kine smatra da su klimatske promene i njihove posledice najveći izazov čovečanstva u 21. veku, što je posebno dominantno kod mlađih ljudi.

Ljudi širom sveta zalažu se za oštrije mere koje bi nametnule promene u ponašanju ljudi, kako bi se rešavala klimatska kriza: 91% ispitanika iz Kine, 70% građana EU i 60% Amerikanaca podržalo bi te mere.

Na pitanje o izvoru energije na koji bi njihova zemlja trebalo da se osloni da bi se borila protiv globalnog zagrevanja, naglašavaju potrebu za korišćenjem obnovljive energije.

Dok se građani EU (63%) i Kinezi (60%) većinom zalažu za obnovljive vidove energije, to je slučaj samo kod 50% Amerikanaca.

Podrška za prirodni gas kao prelazni izvor energije je niska, ali je u odnosu na druge izvore veća kod Amerikanaca (18% je za prirodni gas), nego u drugim regionima (u Kini je 13% za, u EU 6%).

Nuklearna energija je popularnija opcija kod Britanaca (15%) i građana EU (12%) nego kod Amerikanaca (9%) i ispitanika iz Kine (5%).

Mnogi ispitanici smatraju da je najodrživiji izvor energije za rešavanje klimatske krize onaj koji se ne koristi: 22% ispitanika iz Kine, 17% Amerikanaca i građana EU, kao i 16% Britanaca navelo je da prioritet treba da bude ušteda energije.

Takođe vlada mišljenje da je potrebno pospešiti obrazovanje i jačanje svesti među decom o održivoj potrošnji, kao i uvođenje poreza na proizvode i usluge koji najviše doprinose globalnom zagrevanju.

Potpredsednik EIB-a Ambroaz Fajol rekao je da uprkos izvesnim generacijskim i socio-demografskim podelama, velika većina ljudi u svim anketiranim zemljama želi da im se oštrijim merama i sredstvima, kao što su čistiji izvori energije, pomogne u borbi protiv klimatskih promena.

„Uloga EIB-a kao klimatske banke EU jeste da finansira projekte koji su usmereni na čistu energiju, uštede energije, rešenja za održivu mobilnost i inovacije koje doprinose ograničavanju rasta temperature na 1,5 stepeni Celzijusovih ili niže“, kazao je on.

E2 portal   (Beta)