SVE VIŠE DOMAĆINSTAVA U EU KORISTI OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE

Petina energije koja se koristi za klimatizovanje prostora u Evropskoj uniji, dolazi iz obnovljivih izvora energije, a postotak domaćinstava i privrednih subjekata koji se greju ili hlade na održive načine se uvećava iz godine u godinu.

Eurostat navodi da se po korišćenju obnovljivih izvora energije u 2018. godini naročito istakla Švedska, u kojoj je dve trećine (65%) objekata klimatizovalo prostor na taj način.
Više od polovine energije za grejanje i hlađenje dolazi iz obnovljivih izvora energije koristilo se i u Letoniji (56%), Finskoj (55%) i Estoniji (54%).

Obnovljivi izvori energije su sačinjavali najmanji deo energetskog miksa za klimatizaciju prostora u u Irskoj i Holandiji (obe po 6%), Belgiji (8%) i Luksemburgu (9%).

Statistička kancelarija EU u obnovljive izvore energije računa i energiju koja se zarobljava toplotnim pumpama, za koje procenjuje da je predstavljala 27% celokupne „zelene“ energije za grejanje i hlađenje.

E2 portal   (Nova ekonomija)