ŠVEDSKA KORISTI KOMUNALNA VOZILA NA BIOGAS

7

Privatna domaćinstva u švedskoj opštini Orebro, koja imaju vlastitu kanalizaciju, sada koriste vozila za ispumpavanje mulja i fekalija koja idu na biogas. Biogas koji se koristi za pokretanje ovih komunalnih vozila dobijen je iz otpada.

Godišnje se u u švedskoj opštini Orebro napravi približno 8.200 „pražnjenja“ septičkih jama.

Čelnici opštine smatraju da je lokalna samouprava odgovorna za domaćinstva sa vlastitom kanalizacijom. Tim pre što je područje opštine veliko. To, automatski, znači da komunalna vozila moraju prelaziti velike udaljenosti.

Sada su u ovom regionu počela da rade nova vozila za usluge septičkih sistema kompanije Renall, koja u potpunosti rade na biogasu proizvedenom iz otpada.

„Uključeni smo u izgradnju budućnosti kroz izbore koje donosimo. Važno je da, kao javni akteri, zauzmemo stav. Težimo svojim ciljevima održivosti. Ali, to, takođe, znači da moramo preći sa reči na dela. Nabavka, ovih vozila je za početak odlična stvar. Zahvaljujući stalnom dijalogu sa izvođačima, možemo postaviti prave zahteve, u pravo vreme. Tako možemo preduzeti velike korake ka održivosti“, rekao je Hakan Gustafsson, operacioni menadžer u Avfallu u opštini Orebro.

Sistem se već dokazao u praksi

Opštinski kamioni za skupljanje otpada već nekoliko godina rade na biogasu i iskustvo pokazuje da kamoni funkcionišu odlično čak i za gust saobraćaj. Otpad u Orebru se lokalno sakuplja i pretvara u biogas, što znači da ceo lanac ostaje unutar opštine. Mogućnost korišćenja lokalno proizvedenog biogasa pruža povećanu sigurnost i stabilnost Orebru.

„Lepo je kad razmišljate o tome da ostaci hrane koje bacimo i ono što ispraznimo u toalete postane, kasnije, gas koji možemo koristiti za vožnju vozila potrebnih za skupljanje otpada. Ono što želimo da bacimo postaje resurs“, rekla je Viktoria Wing, inženjerka za otpad u opštini Orebro.

E2 portal   (Energija Balkana)