SVETA GORA ĆE SE SNABDEVATI STRUJOM IZ SVOJIH SOLARNIH ELEKTRANA

Fotonaponski paneli pokriće većinu potrebe za energentima u zajednici 20 manastira na planini Atos, kojoj će u projektu pomoći grčka vlada. Sveta gora će tako povećati svoj nivo samoodrživosti i smanjiti zagađenost i emisije gasova s efektom staklene bašte.

Centar za zaštitu svetogorskog nasleđa (KEDAK) dao je zeleno svetlo da monaška zajednica Sveta Gora dobije 21 solarnu elektranu. Nedavna studija o korišćenju obnovljivih izvora energije otkrila je da bi ovaj projekat pokrio 75 procenata potražnje 20 manastira na planini Atos za energentima.

Autonomna Monaška Republika Sveta Gora trenutno najviše koristi agregate na dizel i velike količine drveta. KEDAK, koji radi pod vođstvom sektora Ministarstva unutrašnjih poslova za regiju Makedonije i Trakije, saopštio je da posebnu pažnju posvećuje usklađivanju projekta s propisima za zaštitu životne sredine.

Instalacija fotonaponskih pogona će smanjiti emisije gasova s efektom staklene bašte, zagađenost vazduha i zagađivanje bukom i omogućiti zajednici, u kojoj je i srpski Manastir Hilandar, da pokrije postepeni rast potražnje za energentima, navodi se u objavi. KEDAK je ukazao na to da će tako biti manje prašine, jer se sada gorivo po poluostrvu prevozi neasfaltiranim putevima.

Planina Atos će imati i finansijske koristi usled pada potrošnje goriva i porasta nivoa samoodrživosti, poručile su vlasti.

Potrebe za energijom u zajednici manastira se povećavaju zbog sve većeg broja hodočasnika, modernizacije tradicionalnih radionica i mera za zaštitu i promociju kulturnog blaga, poput organizacije izložbi i otvaranja biblioteka, muzeja i duhovnih središta, kazao je zamenik ministra unutrašnjih poslova Theodoros Karaoglou.

E2 portal   (Balkan Green Energy News)