SVETSKI DAN VODA 2024

Voda, kao esencijalni izvor života i nezamenljiva sirovina, suočava se s izazovima u svetlu klimatskih promena i naglog zagrevanja. Stručnjaci procenjuju da će u narednih 100 godina doći do ozbiljnih problema s nestašicom vode, što zahteva globalni angažman kako bi se izbegle ekološke katastrofe.

Ovogodišnji Svetski dan voda se obeležava pod temom „Voda za mir“, i naglašava ključnu ulogu prekogranične saradnje na vodama, u podsticanju mira i održivog razvoja. Prekogranične vode čine 60% svetskih tokova slatke vode – ipak, samo 24 zemlje od 153 zemlje koje dele prekogranične vode, imaju pokriven aranžman o saradnji.

  • Voda može da stvori mir ili da izazove sukob. Kada vode nema ili je zagađena, ili kada se ljudi bore za pristup, napetost može da raste. Saradnjom oko vode možemo da uravnotežimo svačiju potrebu i da pomognemo stabilizaciji sveta.
  • Blagostanje i mir oslanjaju se na vodu. Dok nacije upravljaju klimatskim promenama, masovnim migracijama i političkim nemirima, moraju da se fokusiraju na saradnju oko vode.
  • Voda može da nas izvede iz krize. Možemo da podstičemo sklad među zajednicama i državama, ujedinjujući se oko pravednog i održivog korišćenja vode – od konvencija Ujedinjenih naroda na međunarodnom nivou, do akcija na lokalnom nivou.

E2 portal