SVETSKI DAN ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

24

Danas se obeležava Svetski dan zaštite životne sredine. Obeležava se kroz razne aktivnosti i kampanje, a sve u cilju skretanja pažnje na brojne ekološke probleme i potrebu za očuvanjem životne sredine.

Datum 5. juni je odredila Generalna skupština UN jer se tog dana održala Konferencija o zaštiti životne sredine u Stokholmu 1972. godine. Na konferenciji se okupilo 113 država, koje su priredile zajedničku izjavu o potrebi međunarodne saradnje u cilju zaštite životne sredine.

Tema ovogodišnjeg Svetskog dana zaštite životne sredine je obnova ekosistema. UN program za životnu sredinu (UNEP) pripremio je priručnik za obnavljanje ekosistema kako bi pomogao svima koji su zainteresovani da se priključe pokretu Generacija obnove. Priručnik sadrži praktične savete za konkretne aktivnosti, promenu ličnih navika i širenje ideje obnove ekosistema u javnosti.

U svetu se na ovaj dan pokreću brojne aktivnosti u koje je uključena javnost, a koje propagiraju odgovorni odnos prema okruženju. Svake godine za glavno mesto proslave se bira drugi grad. Ove godine je to Pakistan, koji sprovodi projekat restauracije ekosistema – sadnju deset milijardi stabala. Projekat je pokrenut pre dve godine, i do sada je zasađeno oko milijardu stabala, a u planu je da do 2023.godine bude zasađeno svih deset milijardi.

E2 portal