TOPLANA U ŠAPCU PRVA U SRBIJI PROIZVODI STRUJU IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

Na krovu poslovne zgrade “Toplana-Šabac”, 13. avgusta instalirana je mala solarna fotonaponska centrala od 3 kW, čime je ovo Javno-komunalno preduzeće postalo prvo u Srbiji koje proizvodi struju iz obnovljivih izvora energije.

Upotrebom obnovljivih izvora energije kao što je solarna, moguće je smanjiti upotrebu fosilnih goriva, sniziti troškove grejanja i električne energije ali i značajno doprineti smanjenju emisija gasova sa efektom staklene bašte.
Reč je o projektu Energetske zadruge – Sunčani krovovi Šabac, koja je osnovana u novembru prošle godine, po čemu je Šabac takođe pionir u našoj zemlji.
U EU postoji veliki broj energetskih zadruga. U Srbiji nažalost, ne postoje podsticajni mehanizmi, a poseban problem je to što su energetske zadruge “nevidljive” za finansijske institucije.

Prema mišljenju stručnjaka, energetske zadruge bi trebalo da dobiju tretman aktivnosti od javnog interesa, zato što u prvi plan postavljaju proaktivne lokalne zajednice. Legislativa bi trebalo da omogući da lokalna administracija na jednostavan način prihvati projekte koje realizuju ove zadruge, a na državnom nivou da ih tretira kao komplementarne velikim energetskim sistemima, a ne kao konkurenciju s kojom velike energetske kompanije treba da se bore na tržištu.
Energija proizvedena iz fotonaponskih centrala, koje mogu biti smeštene na krovovima privatnih kuća, ali i na krovovima javnih objekata, donosi prihod od prodaje energetskim subjektima koji se bave trgovinom električnom energijom, ili uštede, ako se koristi za sopstvene potrebe.
U pripremi je pokretanje crowfunding kampanje za prikupljanje sredstava, koje bi zadruga upotrebila za proširenje elektrane. Planirana snaga je 17 kW.

E2 portal   (EESrbija)