U BEČU PROIZVEDENO MILION TONA BIOKOMPOSTA

U najvećoj evropskoj kompostani na otvorenom, godišnje se proizvede između 40.000 i 45.000 tona biokomposta vrhunskog kvaliteta.

U Beču je od uvođenja sakupljanja biološkog otpada 1991. godine do danas proizvedeno ukupno milion tona komposta od kora krastavaca, jezgra jabuka, listova salate, opalog voća, grmlja ili zelenog otpada. Biološki otpad koji se prikupi u preko 80.000 kontejnera se obrađuje u najvećoj evropskoj kompostani na otvorenom, u istočnom delu Beča u mestu Lobau.

“Korišćenje biološkog otpada značajno doprinosi i zaštiti klime u Beču. Kompostiranjem se uštedi 9.000 tona ugljen-dioksida”, rekla je članica gradske vlade za zaštitu životne sredine Ulli Sima.

Milion tona proizvedenog komposta ekvivalentno je težini 41.000 vozila za odvoz smeća napunjenih otpadom, 1.500 komada Velikog točka na bečkom Prateru ili 100 Ajfelovih tornjeva. Prema volumenu, to bi bio sadržaj 220 olimpijskih bazena.

O kvalitetu komposta svedoči i činjenica da je bečkoj kompostani 2015. godine dodeljena evropska oznaka kvaliteta ECN-QAS, čime je Beč postao prvi evropski glavni grad koji proizvodi kompost u skladu sa ECN smernicama i uzor je svim evropskim postrojenjima ovog tipa.

E2 portal   (Energis)