U BEOGRADU U PLANU KROVNI VRTOVI I OZELENJAVANJE FASADA

Gradsko veće Grada Beograda je usvojilo predlog Plana generalne regulacije sistema zelenih površina Grada Beograda.

Planom je predviđeno postavljanje krovnih vrtova, ozelenjavanje fasada, izgradnja urbanih džepova sa zelenilom, što omogućava da se na savremen način čuva priroda.

Usvajanjem Plana stvoriće se uslovi za očuvanje postojećih šuma i zelenih površina u sadašnjim granicama, unapređenje šuma i zelenih površina lošijeg kvaliteta i vrednosti, unapređenje postojećih šuma i zelenih površina, obezbeđivanje lokacija za podizanje novih šuma i zelenih površina i prilagođavanje evropskim standardima u pogledu obezbeđivanja odgovarajućih šuma i zelenih površina za potrebe unapređenja kvaliteta životne sredine.

U ovom trenutku oko 15% teritorija grada Beograda pokriveno zelenim površinama.

Plan koji je usvojila Skupština grada Beograda podrazumeva da do 2025. godine oko 25% teritorije grada bude pokriveno zelenim površinama.

E2 portal   (Ekapija)