U ENGLESKOJ STUPILA ZABRANA O KORIŠĆENJU PLASTIČNIH SLAMKI

1.oktobra 2020. u Engleskoj je zabranjena prodaja i distribucija plastičnih slamki za jednokratnu upotrebu, kao i štapića za uši. Zabrana je trebalo da stupi na snagu još u aprilu ove godine, ali primena novog zakona odložena je zbog aktuelne zdravstvene krize izazvane pandemijom COVID-19.

Ova zabrana se odnosi na sve prodavnice i ugostiteljske objekte, s izuzetkom osoba sa invaliditetom i bolesnika čija zdravstvena stanja zahtevaju upotrebu plastičnih slamki. Ali, stupanjem na snagu novog zakona, sve kompanije i ustanove podstiču se na korišćenje alternativnih proizvoda, odnosno proizvoda od održivih materijala.

Prema podacima britanskog ministarstva za zaštitu životne sredine, pre početka pandemije se u Velikoj Britaniji godišnje koristilo gotovo 5 milijardi plastičnih slamki i 1,8 milijardi štapića za uši. Zbog uticaja pandemije na snabdevanje trgovinskih lanaca, i zabrinutost za javno zdravlje koje je ipak imalo prioritet nad smanjenjem plastike, ministarstvo je u aprilu potvrdilo da će zakon stupiti na snagu 1. oktobra 2020.

E2 portal