U EVROPI SE POBOLJŠAVA TRETMAN OTPADNIH VODA

Širom Evrope se sve više otpadnih voda u gradskim naseljima prikuplja i tretira u skladu sa standardima EU, prema podacima Evropske agencije za životnu sredinu (EEA).

EEA je za članice EU, Island i Norvešku objavila najnovije podatke o primeni Direktive EU o prečišćavanju komunalnih otpadnih voda.

Luksemburg, Austrija, Nemačka i Holandija tretiraju 100% otpadnih voda u gradovima u skladu s tom direktivom.

U celoj Evropskoj uniji se propisi iz te uredbe primenjuju u sakupljanju i prečišćavanju oko 90% komunalnih otpadnih voda.

U 10 zemalja se prema standradima EU tretira više od 90% otpadnih voda.

S druge strane, ti standardi se ispunjavaju u manje od polovine gradskih sredina u pet članica Unije – Irskoj, Bugarskoj, Rumuniji, Hrvatskoj i Malti.

Pored interaktivnih mapa sa postrojenjima za prečišćavanje otpadnih voda širom Evrope, za svaku zemlju su objavljeni podaci o napretku u toj oblasti, zaštiti vodnih sistema u osetljivim područjima, korišćenju mulja iz otpadnih voda i emisiji gasova s efektom staklene bašte u tom sektoru.

Sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda su ključni za smanjivanje opasnosti po ljudsko zdravlje i životnu sredinu, posebno reke, jezera i priobalne vode.

Adekvatno tretiranje otpadnih voda je neophodno jer mogu sadržati bakterije, viruse, azot, fosfor i druge zagađivače.

Direktiva EU o prečišćavanju komunalnih otpadnih voda sadrži plan izgradnje infrastrukture za sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda u gradskim naseljima.

Otpadne vode morađu biti podvrgnute biološkom (sekundarnom) prečišćavanju, kojim se uklanja veliki procenat organskog zagađenja, bakterija i virusa.

U većim gradskim sredinama koje su povezane s osetljivim vodenim površinama neophodno je uklanjanje azota i foksfora kako bi se smanjio rizik naglog razvoja algi.

E2 portal   (Euractiv)