U GRČKOJ OTVORENA JEDNA OD NAJVEĆIH SOLARNIH ELEKTRANA U EVROPI

Grčki premijer Kirijakos Micotakis prošle srede je svečano otvorio novu solarnu elektranu u blizini severnog grčkog grada Kozani, prenela je grčka novinska agencija AMNA. Najveću solarnu elektranu u regiji jugoistočnog Mediterana, i jednu od najvećih u Evropi, izgradila je grčka naftna kompanija Hellenic Petroleum (HELPE).

Premijer Micotakis je na otvaranju solarne elektrane istaknuo kako u uslovima aktuelne energetske krize grčka energetska politika mora biti fleksibilna. Stoga je „razumno povećati proizvodnju energije na bazi lignita u sledeće dve godine, povećavajući eksploataciju lignita za 50%, kako bi se smanjila ovisnost o prirodnom plinu“, prenosi grčka novinska agencija AMNA.

Micotakis je rekao da je to privremena mera, ističući da sve evropske zemlje menjaju svoje planiranje energetske politike „izbegavajući najgore moguće scenarije u pogledu sigurnosti snadbevanja prirodnim gasom.“

– Trenutna upotreba lignita ne poništava ciljeve za smanjenje emisije ugljen dioksida za 55% do 2030. i klimatsku neutralnost do 2050. godine – naglasio je grčki premijer. Štaviše, naglasio je da ova mera u energetskom planiranju ne odgađa i ne umanjuje aktivnosti vezane uz program za pravednu tranziciju grčkih nalazišta lignita. Mitsotakis je ranije ove godine obećao ubrzati izdavanje dozvola za projekte obnovljive energije, nastojeći podstaknuti manju zavisnost o skupim uvoznim fosilnim gorivima. Inače, Grčka ima za cilj da gotovo udvostruči svoj instalirani kapacitet obnovljivih izvora energije na oko 19 gigavata do 2030.

Projekat vredan 130 mil EUR

U naftnoj kompaniji Hellenic Petroleum (HELPE), jednoj od najvećih u ovom delu Europe, tvrde da uporno rade na energetskoj tranziciji, što donekle potvrđuje i ulaganje u izgradnju ove solarne elektrane snage 204 MW.

Elektrana će čistom energijom snadbevati ​​strujom 75.000 domaćinstva i u narednim nedeljama će se priključiti na nacionalnu električnu mrežu. Prema rečima glavnog direktora HELPE-a Andreasa Siamisisa, zahvaljujući novoj solarnoj elektrani vrednoj 130 mil EUR ukupna korist od smanjenja uvoza prirodnog gasa procenjuje se na 80-100 mil EUR godišnje.
– Solarna elektrana Kozani godišnje može proizvoditi 350 GWh čiste energije, što je ekvivalentno potrošnji 75.000 domaćinstava, a uz 350 novootvorenih radnih mesta takođe će se osigurati godišnji prihod za lokalnu samoupravu, domaćinstva i preduzeća u iznosu od 600.000 EUR. Očekuje se smanjenje emisije ugljen dioksida za 300.000 tona godišnje, ali i smanjenje troškova energije na nacionalnom nivou jer će cena po kojoj će se energija prodavati u sistemu biti fiksirana na 57,72 EUR po MWh u sledećih 20 godina – izjavio je Andreas Siamisis.

– Ovaj projekat odražava naše nacionalne ciljeve za jeftinu i čistu obnovljivu energiju – rekao je premijer Kirijakos Micotakis na otvaranju nove grčke solarne elektrane. Grčka je prema Evrostatu premašila svoj cilj korištenja energije iz obnovljivih izvora za 2020. s udelom od 21,7 % u bruto konačnoj potrošnji, a cilj je taj udio povećati na 35% do 2030. godine.

E2 portal (Elektroenergetika)