U INDIJI DECA PLAĆAJU ŠKOLARINU PLASTIČNIM OTPADOM

Uobičajeno je da deca dolaze u školu noseći školske torbe pune knjiga i drugog školskog pribora, ali đaci jedne indijske škole, uz sve to, nose i đubre.

Naime, Indija ima veliki problem s plastičnim otpadom. Zvanične statistike navode da njeni građani svakodnevno proizvedu oko 26.000 tona đubreta. U Pamohiju, i severnoistočnoj državi Asam, meštani su odlučili da to đubre koriste za grejanje tokom oštrih zima u podnožju Himalaja.

Kada su pre tri godine tu došli Parmita Sarma i Mazin Mukhtar i osnovali školu Akšar fondacija, došli su do inovativne ideje da roditelji dece plaćaju školarinu plastičnim otpadom.

Mukhtar, koji je pre dolaska u Indiju, radio na pomaganju ugroženim porodicama u SAD, zajedno sa suprugom Sarmom, diplomiranim sociologom, počeo je da razvija ovu ideju, piše WEF. Pomislili su da bi najbolje rešenje bilo da svako dete donese najmanje 25 stvari svake nedelje i da tako otplaćuju školovanje.

Iako je fondacija dobrotvorna organizacija, podržana donacijama, oni kažu da „naknade“ za plastični otpad podstiču osećaj zajedništva i korisnosti.

Škola sada ima više od 100 učenika. Ne samo da pomaže u poboljšanju lokalnog okruženja, već je počela da transformiše živote lokalnih porodica dečjim radom.

Umesto da napuste školu u ranom uzrastu da bi radili u lokalnim kamenolomima za po 2,5 dolara na dan, starijim učenicima se plaća da podučavaju mlađu decu u školi. Kako napreduju u školi, tako se njihova plata povećava.

E2 portal   (Radio 021)