U KOVINU ĆE SE GRADITI SOLARNA ELEKTRANA

Opština Kovin oglasila je rani javni uvid povodom izrade plana detaljne regulacije solarne elektrane Meadows u tom mestu. Zemljište na kome je planirana gradnja je prema katastarskoj vrsti poljoprivredno.

U obuhvatu plana planirana je izgradnja solarne elektrane za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora.

U zavisnosti od potencijala sunčeve energije planira se izgradnja infrastrukturnog kompleksa solarne elektrane sa odgovarajućom poveznom kablovskom, telekomunikacionom i ostalom mrežom i objektima, kao i mrežom pristupnih puteva.

U prvoj fazi solarna elektrana se planira na oko 150 ha, a konačna površina uslovljena je odobrenom maksimalnom snagom koju će definisati nadležni operator prenosnog sistema.

Predviđa se i izgradnja potrebne tehničke, saobraćajne i druge infrastrukture.

U neposrednom okruženju nalazi se postojeća mreža dalekovoda naponskog nivoa 110 kV na koju se preliminarno predviđa priključenje predmetne solarne elektrane. Saobraćajno priključenje solarne elektrane preliminarno je predviđeno na postojeći atarski put.

Investitor je kompanija Meadows doo Beograd, a obrađivač plana Untermolo doo Novi Sad.

Rani javni uvid trajaće do 26. jula.

E2 portal (eKapija)