U LONDONU RAZVIJEN AUTOMATIZOVAN SISTEM ZA PRIKUPLJANJE OTPADA

Švedska kompanija Envac razvija jedan od najvećih sistema za automatizovano prikupljanje otpada za preko 10.000 domaćinstava u novoj četvrti Barking Riverside u istočnom delu Londona. U Envacu smatraju kako će ovaj sistem smanjiti potrebu za kontejnerima za čak 98 odsto, i uticati na smanjenje saobraćaja i emisija ugljen-dioksida.

U istočnom delu Londona će se instalirati oko 460 konzola za otpad, koje će zameniti čak 19.000 kontejnera potrebnih za prikupljanje otpada na tradicionalan način.

Putem konzola će se prikupljati dve vrste otpada – otpad koji ne može da se reciklira i mešani reciklabilni otpad

Stanovnici Barking Riversidea će nakon odvajanja otpada u domaćinstvu jednostavno ubacivati otpad kroz otvore konzola, koje će se postaviti u blizini stambenih zgrada. Kada se ulazni otvori ispod konzola popune, odnosno prema unapred programiranom vremenu pražnjenja, ventilatori koji se nalaze na mestima sakupljanja otpada stvaraće negativan pritisak i kroz podzemnu mrežu cevi dužine 15 km usisavaće otpad pri brzini od preko 60 km/h.

Svaki ciklus automatizovanog prikupljanja otpada za ovaj deo Londona, koji se prostire na površini od 178 hektara, trajaće svega nekoliko minuta i zameniće rad više timova komunalnih radnika i vozila za sakupljanje otpada kojima bi za odvoz otpada bio potreban gotovo ceo dan uz štetan uticaj na životnu sredinu.

Smanjenje saobraćaja i emisija ugljen-dioksida

Integrisanje sistema automatizovanog prikupljanja otpada kompanije Envac i visok stepen zaštite životne sredine ključna su obeležja četvrti Barking Riverside u Londonu. Obezbeđeno je ne samo efikasno i održivo prikupljanje otpada, već je i izbacivanjem komunalnih vozila za sakupljanje otpada smanjen saobraćaj i, što je najvažnije, emisija ugljen-dioksida.

E2 portal   (Ekovjesnik)