U PLANU GRADNJA SOLARNE ELEKTRANE KOD BOLJEVCA

Foto: freepik

Opština Boljevac oglasila je javnu prezentaciju urbanističkog projekta za uređenje prostora i izgradnju solarne elektrane, potes Plandište-Ilino i potes Ilinska reka-Dobrujevac na teritoriji opštine Boljevac.

Investitor je kompanija Solariana iz Beograda, a lokacija se nalazi 2,5 km južno od Boljevca, 1,7 km severoistočno od naselja Ilono i 1,8 km zapadno od naselja Dobrujevac.

Urbanističkim projektom planirano je uređenje prostora za potrebe proizvodnje električne energije i izgradnju solarne elektrane ukupne aktivne snage 4 MW.

Kako se dodaje, planira izgradnja objekta za proizvodnju električne energije, tačnije solarne elektrane koju čine: solarni fotonaponski paneli; transformatorske stanice i objekat postrojenja solarne elektrane.

– Solarni fotonaponski paneli postavljeni su u formi ukupno 27 reda grupisana u okviru dva solarna polja celina O′ (10 reda) i O“ (17 reda) definisana odgovarajućim građevinskim celinama A, B i Solarni fotonaponski paneli čine jednu funkcionalnu celinu sa 6.480 fotonaponskih modula pojedinačne snage 700Wp od čega 2.448 u celini O′ i 4.032 u celini O“.

Obrađivač projekta je Andrija Dončev PR ABAD Projekt.

E2 portal (eKapija)