U PLANU GRADNJA SOLARNE ELEKTRANE KOD VRANJA

Grad Vranje oglasio je rani javni uvid povodom izarde plana detaljne regulacije solarne elektrane Kobra u mestu Donje Žapsko.

Naručilac izrade plana je kompanija Kobra Global doo iz Leskovca, a u planu je gradnja elektrane snage do 9,99 MW.

Okvirnom granicom plana obuhvaćeno je područje površine oko 16,80 ha. Osim nekoliko parcela koje pripadaju nekategorisanim putevima i delun jedne parcele koja pripada građevinskom zemljištu izvan građevinskog područja naselja (stanovanje), sve ostale obuhvaćene parcele pripadaju poljoprivrednom zemljištu.

– Predmetna lokacija buduće solarne elektrane nalazi se na širem području opštine Vranje i ima prosečnu vrednost godišnje energije globalnog solarnog zračenja na horizontalnu ravan od 1.300 do 1.500 kWh/m2. Energija globalnog solarnog zračenja na panele postavljene pod optimalnim uglom za predmetnu lokaciju iznosi od 1.250 do 1.450 kWh/m2 – navodi se u delu dokumenta koji se poziva na idejno rešenje koje je izradila firma Ceefor doo Beograd.

Lokacija planirane solarne elektrane nalazi se u retko naseljenoj zoni, izvan centra naselja Donje Žapsko, u ruralnom delu teritorije grada Vranja. Izabrana lokacija, kako se navodi predstavlja potpuno otvoreni teren, bez topografskih prepreka koje bi umanjile solarni potencijal.

U prostoru solarne elektrane, planirano je postavljanje fotonaponskih panela, odgovarajućih tehničkih karakteristika (što će se opredeliti u fazi izrade tehničke dokumentacije) i izgradnja odgovarajućih elektroenergetskih objekata.

Obrađivač plana je preduzeće Arhiplan iz Aranđelovca, a rani javni uvid trajaće do 20. septembra.

E2 portal (eKapija)