U PLANU JE SOLARNA ELEKTRANA U KLADOVU

Opština Kladovo stavila je na rani javni uvid plan detaljne regulacije područja solarne elektrane Kladovo Solar Gate.
Investitor ERG Renewables doo Beograd planira gradnju solarne elektrane ukupne okvirne snage 300 MW u tački priključenja na prenosnu mrežu.

Ova firma osnovana je 2019, a vlasnik je ERG Investments LTD registrovan na Kipru.

Lokcija buduće solarne elektrane je u istočnom delu opštine, na poljoprivrednom zemljištu, na zaravni iznad Kladova i doline Dunava, na 5 km od centra gradskog naselja Kladovo.

Preliminarno plansko područje obuhvata površinu od oko 694 ha i zahvata delove KO Vajuga, KO Kladovo, KO Rečica, KO Podvrška i KO Kladušnica.
Uz instalaciju fotonaponskih panela u planu je i postavljanje linijskih infrastrukturnih objekata i podzemnih elektroenergetskih i optičkih kablova u funkciji planirane solarne elektrane.

E2 portal (eKapija)